Thơ : Tạ Từ

Ngôi nhà ấy anh mới đóng cửaAnh muốn tới mà không sao tới được

Hoa sen trắng làm cho lòng sao xác

Chúng ta còn vọng mãi mối tình lam

Anh gieo mãi không gieo nỗi một bài thơ

Bởi những áo lam , những đắn đo , nghi ngại

Bây giờ anh lại bỏ cõi trần thế mà về với cõi Tây Phương

Tha thiết giữ cho em nỗi nhớ mãi màu lam

Bởi chúng ta mãi mãi có hai mái nhà

Mặc đã cách và lòng mãi yêu màu lam

Có niềm tin là sẽ có mái nhà lam

Có màu lam là sẽ có bình yên

Chỉ có ĐẠO PHẬT mới thoát ly khỏi sinh tử luân hồi

VĨNH BIỆT ANH THỊ ĐỀ –NGUYỄN KHẮC THỌ

__________________
QUẢNG TÍN : LƯƠNG QUANG TRUNG

Bài khác nên xem

Không khí

nhuanphap

Văn nghệ Vu lan GĐPT Khánh Viên

nhuanphap

Gia Đình Phật Tử Tri Ân Ni Sư Như Thị Thất

ducquang