Nhạc Karaoke: Gọi Lửa Thiêng – Phạm Công Toàn

Nhạc phẩm GỌI LỬA THIÊNG – Nhạc: Phạm Công Toàn – Lời Đức Quảng 1993 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Nhạc: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

ducquang

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang

Bài thơ Xuân Vãn của Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), Được Dịch Ra Tiếng Anh

phuocthanh