Nhạc Karaoke: Đường Lam Tình Lam – Chúc Linh

Nhạc phẩm: ĐƯỜNG LAM TÌNH LAM – Tác giả Chúc Linh – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Thơ: Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2018

Tâm Lễ

Đoàn ca: Thiếu Nữ Áo Lam – Minh Kim

ducquang