Phù hiệu – Lễ Húy Nhật lần thứ 20 – cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ

50 năm phác họa tượng đài lam

Bằng tâm huyết niềm tin cùng nghị lực

Đường gian nan còn chờ nhau phía trước

Hẹn một ngày nên tịnh độ nhân gian

Banner Nhu Tam 20Bz

Bài khác nên xem

Tỉa nhánh cây khô

phuocthanh

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang

Thơ: Nỗi lòng

phuocthanh