Phù hiệu – Lễ Húy Nhật lần thứ 20 – cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ

50 năm phác họa tượng đài lam

Bằng tâm huyết niềm tin cùng nghị lực

Đường gian nan còn chờ nhau phía trước

Hẹn một ngày nên tịnh độ nhân gian

Banner Nhu Tam 20Bz

Bài khác nên xem

(BHD GĐPT Bình Định) Chúc thọ

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Gọi Lửa Thiêng – Phạm Công Toàn

ducquang

Âm nhạc Phật giáo và Âm nhạc Dân tộc – Giáo Sư Trần Văn Khê

phuocthanh