Phù hiệu – Lễ Húy Nhật lần thứ 20 – cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ

50 năm phác họa tượng đài lam

Bằng tâm huyết niềm tin cùng nghị lực

Đường gian nan còn chờ nhau phía trước

Hẹn một ngày nên tịnh độ nhân gian

Banner Nhu Tam 20Bz

Bài khác nên xem

Tâm Sự Người Lớn Tuổi

phuocthanh

Tưởng nhớ về anh

nhuanphap

Nhạc Phẩm: Cùng Nhau Thề Quyết Tiến

phuocthanh