Phù hiệu – Lễ Húy Nhật lần thứ 20 – cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ

50 năm phác họa tượng đài lam

Bằng tâm huyết niềm tin cùng nghị lực

Đường gian nan còn chờ nhau phía trước

Hẹn một ngày nên tịnh độ nhân gian

Banner Nhu Tam 20Bz

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tiếng chuông khuya – Giác An

ducquang

Ai tín

datthinh

360 hình ảnh tôn tượng Phật kính mừng Phật đản (phần 3)

phuocthanh