Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

Ba má ơi! Cho con đến với gia đình, ba má nghe! Bài hát hơn 50 tuổi xuất phát từ miền Nam Việt Nam dành cho ngành Đồng.

Den voi GD_600x400

Cho con den voi gia dinhz

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản Ngành Thiếu: Nhịp Và Phách

ducquang

Nhạc Karaoke:Kết Hoa Dâng Mẹ- Hoàng Cang

ducquang

Chùa Linh Quang – Ngôi Chùa Mang Nhiều Dấu Ấn Phật Giáo Huế

phuocthanh