Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

Ba má ơi! Cho con đến với gia đình, ba má nghe! Bài hát hơn 50 tuổi xuất phát từ miền Nam Việt Nam dành cho ngành Đồng.

Den voi GD_600x400

Cho con den voi gia dinhz

Bài khác nên xem

Lung Linh Sắc Màu Phật Đản GĐPT LIÊN HOA – PL 2556

phuocthanh

Từ lời Thầy dạy ” Tự Tứ “

phuocthanh

Thủ quyển Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh