Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

Cung cấp cho các Nghệ sĩ các Tỉnh thêm một bản hợp xướng mới để nghiên cứu phân bè và phụ họa. Hẹn quý anh chị trong mùa Thi ca hợp xướng 2015.

5

GDPTVN Hop xuong 2AzGDPTVN Hop xuong 2Cz

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Trang tổ chức Đêm đạo ca và cắm trại Kính mừng Phật Đản PL 2559

phuocthanh

BHD Lâm Đồng dự lễ Phật Đản

nhuanphap

Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang