Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

Cung cấp cho các Nghệ sĩ các Tỉnh thêm một bản hợp xướng mới để nghiên cứu phân bè và phụ họa. Hẹn quý anh chị trong mùa Thi ca hợp xướng 2015.

5

GDPTVN Hop xuong 2AzGDPTVN Hop xuong 2Cz

Bài khác nên xem

BHD Gia Định – Giai đoạn II trại Huyền Trang 7

nhuanphap

Truyện tranh Phật Giáo: Chân Vàng

phuocthanh

Câu chuyện lửa tàn

nhuanphap