Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

Cung cấp cho các Nghệ sĩ các Tỉnh thêm một bản hợp xướng mới để nghiên cứu phân bè và phụ họa. Hẹn quý anh chị trong mùa Thi ca hợp xướng 2015.

5

GDPTVN Hop xuong 2AzGDPTVN Hop xuong 2Cz

Bài khác nên xem

Tuệ Sĩ: Lục Bát Viên Linh

phuocthanh

Tuệ Sĩ trên ngõ về im lặng

phuocthanh

Huế ơi!

nhuanphap