Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

Cung cấp cho các Nghệ sĩ các Tỉnh thêm một bản hợp xướng mới để nghiên cứu phân bè và phụ họa. Hẹn quý anh chị trong mùa Thi ca hợp xướng 2015.

5

GDPTVN Hop xuong 2AzGDPTVN Hop xuong 2Cz

Bài khác nên xem

Tiểu sử Anh Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai; Điếu văn tưởng niệm của Tổ chức GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh tổng kết Phật sự năm Giáp Ngọ – 2014

Huệ Quang GĐPTVN

Đôi dòng tiễn biệt…

phuocthanh