Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

Cung cấp cho các Nghệ sĩ các Tỉnh thêm một bản hợp xướng mới để nghiên cứu phân bè và phụ họa. Hẹn quý anh chị trong mùa Thi ca hợp xướng 2015.

5

GDPTVN Hop xuong 2AzGDPTVN Hop xuong 2Cz

Bài khác nên xem

CHÍ TÂM ĐÃNH LỄ A XÀ LÊ THANH QUANG ĐẠI NHÂN

nhuanphap

Lễ Trao Đoàn Phục cho GĐPT Khánh An ( Vùng Vương Xá- BHD GĐPT Đồng Nai)

phuocthanh

LỄ HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tâm Lễ