Nhạc phẩm: 50 năm đó đây – TâmTrí Quang Vui

Bài hát này diễn tả nỗi lòng của những huynh trưởng tóc bạc và những ước nguyện đơn giản nhất của huynh trưởng áo lam

Bài khác nên xem

Thương tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam (1)

ducquang

Nhạc Karaoke: Quy kính Phật Đà – Giác An

ducquang