Nhạc phẩm: 50 năm đó đây – TâmTrí Quang Vui

Bài hát này diễn tả nỗi lòng của những huynh trưởng tóc bạc và những ước nguyện đơn giản nhất của huynh trưởng áo lam

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Hôm Nay Họp Đoàn – Tâm Nguyện

ducquang

Nhạc Karaoke: Ánh Đạo Vàng – Hằng Vang

ducquang

Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

ducquang