Nhạc Chân Dung Người Áo Lam – Tưởng Niệm Anh Từ

Anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ ra đi vào lúc 4:00 sáng ngày 12 tháng 3 âm lịch (1993)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Nhạc Karaoke: Tình Lam – Chúc Linh

ducquang

Nhạc: Ân Đức Sinh Thành – Đức Quảng

ducquang