Nhạc Chân Dung Người Áo Lam – Tưởng Niệm Anh Từ

Anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ ra đi vào lúc 4:00 sáng ngày 12 tháng 3 âm lịch (1993)

Bài khác nên xem

Nhạc Rằm Tháng Tư – Bửu Bác

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Sen Nở Chân Không – Đức Quảng

ducquang