Nhạc Xuân Karaoke: Một Nhành Mai

Nhạc phẩm MỘT NHÀNH MAI – Ý trong bài thơ “Cáo tật thị chúng” (giả bệnh để dạy môn đệ) của Mãn Giác Thiền sư – nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Giác an – tiếng hát Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015.

Lưu ý: Bản nhạc xuất trên Youtupe không tắt được audio tiếng – phải từ đĩa DVD mới khả dụng:

 

Nhat chi mai 14

Bài khác nên xem

Buổi họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Áo Lam

Cây thuốc quý

phuocthanh

BHD Gia Định tổ chức khóa “Bồi dưỡng kỹ năng hành chánh trong GĐPT”

nhuanphap