Nhạc Xuân Karaoke: Một Nhành Mai

Nhạc phẩm MỘT NHÀNH MAI – Ý trong bài thơ “Cáo tật thị chúng” (giả bệnh để dạy môn đệ) của Mãn Giác Thiền sư – nhạc Đức Quảng – Hòa âm: Giác an – tiếng hát Quốc Nghĩa – Video Karaoke: Music GĐPT Productions 2015.

Lưu ý: Bản nhạc xuất trên Youtupe không tắt được audio tiếng – phải từ đĩa DVD mới khả dụng:

 

Nhat chi mai 14

Bài khác nên xem

Lễ nhập Kim Quan HT Thích Minh Chiếu – Đức Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh

Tiễn Biệt Anh Trưởng

phuocthanh