Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

Thành kính tưởng niệm chư Ân Sư với tinh thần Khuông Việt – Vạn Hạnh Thiền Sư Nhập triền độ thế :

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Ánh Sáng Tâm Minh – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang