Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

Thành kính tưởng niệm chư Ân Sư với tinh thần Khuông Việt – Vạn Hạnh Thiền Sư Nhập triền độ thế :

Bài khác nên xem

Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản

ducquang

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang