Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

Thành kính tưởng niệm chư Ân Sư với tinh thần Khuông Việt – Vạn Hạnh Thiền Sư Nhập triền độ thế :

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang