Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

Thành kính tưởng niệm chư Ân Sư với tinh thần Khuông Việt – Vạn Hạnh Thiền Sư Nhập triền độ thế :

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

ducquang

Nhạc: Cành Mai Vừa Nở – Giác An

ducquang