Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Tâm Chánh II.

Vào hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2016 (22-23.ÂL Bính Thân, PL.2560), 140 nữ Trại Sinh của 13 đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa, Việt Nam đã vân tập về chùa Liên Phước, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham dự Trại Hạnh mang tên Tâm Chánh II do Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức.

Chư Tôn Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Biên Hòa thân lâm chứng minh Lễ Khai Mạc gồm có: Thượng Tọa Thích Trung Châu, chùa Phật Ân; Sư Cô Thích Nữ Huệ Trang, chùa Pháp Lạc; Sư Cô Thích Nữ Liên Đài, chùa Liên Trúc; Sư Cô Thích Nữ Dũng Liên, tịnh xá Ngoc Tâm và Sư Cô Thích Nữ Tánh Trung, trụ xứ chùa Liên Phước.

Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam về chủ tọa Lể Khai Mạc và tham dự suốt kỳ trại là Huynh Trưởng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng Ban Ngành Nữ và Huynh Trưởng Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

Về phía Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa, ngoài việc công cử Huynh Trưởng Tâm Niệm – Nguyễn Khắc Hà, Phó Trưởng Ban Ngành Nam đồng chủ tọa Lễ Khai Mạc, quý anh chị Ban Viên, Phụ Tá Ban Viên Ban Hướng Dẫn đã có những nỗ lực hổ trợ cần thiết cho Trại được viên thành.

Dưới đây là những hình ảnh do văn phòng Ban Quản Trại thu thập tại chỗ từ đất trại…

Ban Quản Trại Tâm Chánh IIVP/BHD.GĐPT Biên Hòa

traihanhbienhoa_2016_01

traihanhbienhoa_2016_02

traihanhbienhoa_2016_03

traihanhbienhoa_2016_05

traihanhbienhoa_2016_06

traihanhbienhoa_2016_07

traihanhbienhoa_2016_08

traihanhbienhoa_2016_09

traihanhbienhoa_2016_10

traihanhbienhoa_2016_11

traihanhbienhoa_2016_12

traihanhbienhoa_2016_13

traihanhbienhoa_2016_14

traihanhbienhoa_2016_15 traihanhbienhoa_2016_16

traihanhbienhoa_2016_17

traihanhbienhoa_2016_18

traihanhbienhoa_2016_19

traihanhbienhoa_2016_20

traihanhbienhoa_2016_21

traihanhbienhoa_2016_22

traihanhbienhoa_2016_23

traihanhbienhoa_2016_25

traihanhbienhoa_2016_26

traihanhbienhoa_2016_27

traihanhbienhoa_2016_28

traihanhbienhoa_2016_29

traihanhbienhoa_2016_30

traihanhbienhoa_2016_31

traihanhbienhoa_2016_32

traihanhbienhoa_2016_33

traihanhbienhoa_2016_34

traihanhbienhoa_2016_35

traihanhbienhoa_2016_36

traihanhbienhoa_2016_37

traihanhbienhoa_2016_38 traihanhbienhoa_2016_39

traihanhbienhoa_2016_40

traihanhbienhoa_2016_41

traihanhbienhoa_2016_42

traihanhbienhoa_2016_43

traihanhbienhoa_2016_45

traihanhbienhoa_2016_46

traihanhbienhoa_2016_47

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Khấp báo

nhuanphap

BHD Lâm Đồng kết khóa Lộc uyển 14

phuocthanh

KHÉP LẠI MÙA PHÁP NẠN

nhuanphap