Nhạc Karaoke: Hoa Dung – Đức Quảng

Nhạc phẩm: Hoa Dung – Đức Quảng St năm 1975 – Hòa âm Giác An – Video Karaoke Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Tượng Phật Cao Nhất Thế Giới

phuocthanh

Tân Xuân Khánh Chúc

Huệ Quang GĐPTVN

Một nền giáo dục toàn diện

Áo Lam