Nhạc Karaoke: Hoa Dung – Đức Quảng

Nhạc phẩm: Hoa Dung – Đức Quảng St năm 1975 – Hòa âm Giác An – Video Karaoke Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm húy nhật Đức Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huệ Quang GĐPTVN

Giấc ngủ bình yên

phuocthanh

Kính thông tin: Cụ bà Lê Thị Ân (mẫu thân của TT Nhuận Châu) từ trần.

Huệ Quang GĐPTVN