Lung Linh Sắc Màu Phật Đản GĐPT LIÊN HOA – PL 2556

 

Lễ Đài GĐPT Liên Hoa ( BHD GĐPT LÂM ĐỒNG )
Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức
GDPT LIÊN HOA TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN

        


                                         Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

Thơ: Tiếng chuông

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563

Di Ảnh Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Châu Nguyễn Trưng

phuocthanh