Lung Linh Sắc Màu Phật Đản GĐPT LIÊN HOA – PL 2556

 

Lễ Đài GĐPT Liên Hoa ( BHD GĐPT LÂM ĐỒNG )
Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức
GDPT LIÊN HOA TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN

        


                                         Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

Như giọt trăng sao

phuocthanh

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (còn một kỳ)

ducquang

Đêm đạo ca GĐPT Đồng Nai

nhuanphap