Lung Linh Sắc Màu Phật Đản GĐPT LIÊN HOA – PL 2556

 

Lễ Đài GĐPT Liên Hoa ( BHD GĐPT LÂM ĐỒNG )
Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức
GDPT LIÊN HOA TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN

        


                                         Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

MỘT ĐỜI TÀI HOA

nhuanphap

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (phần II)

ducquang

Hình Ảnh: Đoàn Cựu Huynh Trưởng San Jose California làm Lễ thọ tang Ôn

phuocthanh