Lung Linh Sắc Màu Phật Đản GĐPT LIÊN HOA – PL 2556

 

Lễ Đài GĐPT Liên Hoa ( BHD GĐPT LÂM ĐỒNG )
Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức
GDPT LIÊN HOA TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN

        


                                         Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

Thơ: Hoa Kinh

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ hiền yêu dấu – Nhạc Pháp

ducquang