LỜI PHÁT BIỂU CỦA ANH TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

LỜI PHÁT BIỂU

CỦA ANH TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Trong Hội Nghị giữa nhiệm kỳ III (2012 – 2016)

Tổ chức ngày 16/10/2014 tại Như Thị Thất, Sài Gòn

             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

            Cung kính đảnh lễ bái bạch: Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ Hội Đồng Tăng Già chứng minh hiện tọa đạo tràng chứng minh.

            Cung kính ngưỡng vọng bái bạch: Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Chư tôn đức Ân sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam trong và ngoài nước.

             Kính bái bạch: Ni Sư Trụ Trì Như Thi Thất, vị ân sư Cố vấn Giáo hạnh của GĐPT Việt Nam.

             Kính thưa: Quý Huynh trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

            Kính thưa: Quý Huynh trưởng thành viên Ban Thường Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Ban Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại.

            Kính thưa: Quý Huynh trưởng Đại Diện Ban Hướng Dẫn các Quốc Gia, Châu Lục hiện diện tham dự.

           Vòng thời gian luân chuyển không ngừng là quy luật tất yếu của vô thường tạo hóa, 2 năm đã lặng lẽ trôi qua trong một nhiệm kỳ hành hoạt của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới. Để nhìn lại chặng đường đã đi qua, chuẩn bị bước tiếp những cung đường cho 2 năm đến để đưa những quyết nghị của Đại hội kỳ III đi vào thực thi thành tựu trong sự ủy thác chung của lam viên toàn cầu. Nay đầy đủ duyên lành, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới tổ chức tại Như Thị Thất, Việt Nam được diễn ra trang nghiêm, ấm áp đạo tình trong sự gia hộ của tam bảo và sự chứng minh đầy tôn quý của Trưởng Lão Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh cùng sự trợ duyên của Ni Sư trụ trì, và nơi đây còn tỏa sáng tình Lam với ý thức trách nhiệm cho tiền đồ tổ chức, một sự kết nối tâm bồ đề trong chí nguyện phụng sự tỏa lan khắp năm châu qua sự hiện diện của quý Huynh trưởng đại biểu.

            Chúng con xin tâm thành đảnh lễ tri ân đức từ khích lệ và sự trợ duyên thù thắng của Chư tôn đức đối với Lam sự của chúng con, trân trọng kính lời chào tinh tấn, an lành, thành tựu đến toàn thể Quý Anh Chị hiện diện trong Hội nghị hôm nay.

            Kính thưa Quý Anh Chị!

            Sự nỗ lực trong tâm hạnh bồ đề của Lam viên chúng ta trên khắp toàn cầu đã thành tựu được những phật sự trong tu học, huấn luyện, sinh hoạt, lễ nghi, từ thiện, an sinh, xã hội, văn nghệ, cúng dường,… ngày một phong phú đa dạng để tăng trưởng nội lực công phu, hành thâm thiện pháp, vững tay trong sứ mạng huynh trưởng, kết nối đàn em tiếp truyền, đưa đạo vào đời, phụng sự xã hội theo tinh thần Phật giáo mà qua hình ảnh, thông tin truyền thông, báo cáo khắp nơi chuyển về Văn phòng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới đang phản ảnh những giá trị sống động trong việc dấn thân, tu tập, gìn giữ, phát triển tình lam khắp năm châu. Dấu son thành tựu phật sự nổi bật trong thời gian qua đó chính là PHÁP HỘI THÙ ÂN do BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kiến lập tại Việt Nam, nội dung pháp sự khoa nghi được tuyên hành trong 3 ngày trang nghiêm thành tựu, giới đàn thanh tịnh với gần 1000 giới tử Lam viên phát tâm thọ trì giới pháp, Pháp hội trai tăng, Pháp hội cầu quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Phóng sanh, Phóng đăng, trì tụng kinh văn, tuyên sớ kỳ siêu, đàn tràng giải oan bạt độ, chẩn tế, chẩn bần, tất cả đều thi thiết cung kính tỏ bày qua kinh văn, tác bạch, sớ chương thấm đậm ngọt ngào với tất cả tấm lòng hướng nguyện âm siêu dương thái. Để thành tựu Phật sự này, BHD Thế Giới, Ban tổ chức dưới sự chỉ dạy của Chư tôn đức ân sư đã vượt qua biết bao là gian khó, việc đối nội phải chu toàn, việc đối ngoại thì thập phần lao nhọc, vận dụng cả trí tuệ tập thể, đem cả sức lực, tâm lực, nguyện lực để hóa giải từng khó nguy, có lúc tưởng chừng như sẽ dừng lại, nhưng rồi uyển chuyển, khéo hành, khéo vận dụng không ra ngoài lập trường, cốt giữ được tính truyền thống, đúng con đường lý tưởng, và rồi tam bảo gia hộ Phật sự viên thành. Thế mà có những anh chị em không hiểu nên dẫn đến trước ngày Pháp Hội có những phản hồi, những phát biểu thất niệm, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, lấy suy luận thiếu cơ sở của bản thân mình rồi phỏng đoán, tưởng tượng mà chụp mũ, vu khống anh chị em đồng lý tưởng với nhau, làm mất đi sự hòa hợp chúng. Chúng tôi vẫn im lặng thanh tịnh, cầu nguyện, và tâm nguyện đó cũng đã thành tựu, sự hiện diện của Quý Ôn, Quý Thầy đầy tôn quý như: Ôn Thượng Thủ, Hòa thượng Tuệ Sỹ,….cùng quý tôn đức có mặt xuyên suốt pháp hội, tất cả đã minh chứng cho một lập trường như nhất của BHD Thế Giới, là một sự hóa giải mọi oan khuất.

            Kính thưa Quý Anh Chị!

          Chúng ta đang phải đối mặt với ngoại chướng từng ngày đánh phá tinh vi, và nội ma ngày một tăng trưởng, trong sứ mạng hướng dẫn của mình, chúng tôi tha thiết gửi đến quý Đại Biểu những tâm nguyện như sau:

1.      Nếu sự cố chấp, lập dị, tự cao đang có mặt trong mỗi chúng ta thì hãy chuyển hóa, đoạn trừ bằng tinh thần tu học và quán soi lại chính mình, sám hối tội chướng nếu không nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường của lỗi lầm, tạo nên những quả báu khổ đau trong tương lai.

2.      Tổ chức chúng ta có mặt đến hôm nay là công đức lớn lao của tiền nhân, nề nếp có được là nhờ Nội quy, tinh thần kính nhường tùy thuận nêu cao là nhờ có Quy Chế. Đây là 2 văn kiện pháp quy của tổ chức và Đại hội kỳ III của GĐPT Việt Nam trên Thế Giới đã thống nhất lấy Nội Quy, Quy Chế đã được tu chỉnh năm 1973 làm cơ sở y cứ cho tinh thần hành hoạt khắp năm châu. Rất mong quý BHD các cấp lấy đây làm nền tảng sở y cho điều hành, quản trị và phát triển tổ chức. Nếu ai đi ngược với Nội Quy – Quy Chế là phá hòa hợp chúng, lủng đoạn tổ chức, tùy tiện điều hành làm mất kỷ cương, nề nếp. Trong giai đoạn khó khăn của tổ chức như hiện nay, chúng tôi khuyến tấn quý Anh Chị Huynh trưởng các cấp nhất là hàng Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn, nếu thấy, nghe, biết những đơn vị nào đang đi ngược Nội Quy – Quy Chế thì phải lên tiếng thức tỉnh, tỏ rõ lập trường, một lòng bảo vệ kỷ cương của tổ chức, xin chớ thờ ơ, cho qua mà mất cả một gia tài của tiền nhân.

3.      Ai sinh ra đời mà không lỗi lầm, biết nhận lỗi và chừa bỏ thì vô cùng cao quý. Nếu không thấy, hoặc thấy mà vì tự ngã quá lớn mà không sám hối được thì vô cùng đáng tiếc, nhất là với Huynh trưởng chúng ta vì tính Dũng không trọn vẹn, tính Bi không hiển bày, tính trí không sáng. Và khi phạm lỗi lầm không phát lồ sám hối mà cứ tiếp tục làm thì chẳng khác nào vướng trong bùn nhơ càng vẩy vùng thì càng lún sâu.

4.      Trong thời gian 2 năm đến, chúng ta phải dốc lòng chăm lo phật sự, tăng cường nhân sự cho các Ủy viên, xây dựng các đề án khả thi cho con đường hành hoạt của chúng ta được hanh thông hầu mong thành tựu được quyết nghị của Đại hội kỳ III đã ủy thác.

         Kính nguyện cầu Tam bảo gia hộ Hòa thượng Thượng thủ, Chư tôn đức ân sư pháp thể khinh an, bản hoài viên mãn. Kính lời tán dương công đức, tâm hạnh của toàn thể BHD các cấp, Lam viên toàn cầu đã góp phần làm nên Phật sự nhà Lam viên thành, kính chúc Anh Chị Em tín tâm bền vững, Lam nghiệp thành tựu, sở nguyện viên mãn. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới chúng con, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc Hội Nghị giữa nhiệm kỳ BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới

NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Bài khác nên xem

BHD.TƯ GĐPT Việt Nam khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên GĐPT Việt Nam kính mừng khánh tuế Anh Cả.

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Người Áo Lam