BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết Bậc Lực năm 2015, khai khóa Bậc Lực 2016.

Thực hiện theo kế hoạch của BHD Trung Ương. Ngày 06/3/2016, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết Bậc Lực năm 2015, khai khóa Bậc Lực 2016.

Chủ tọa buổi lễ có Chị Tâm Mậu -Trưởng Ban, anh Tâm Phước  Phó Trưởng Ban, các anh chị thành viên BHD, UBQT.HT và tất cả các học viên.
Trước khi tiến hành lễ tổng kết bậc Lực , BHD Lâm Đồng đã tiến hành cấp phát chứng chỉ cho học viên trúng cách Bậc Trì.
Tại lễ tổng kết Bậc Lực, BHD đã đánh giá tình hình tu học của các học viên bậc Lực các khóa năm 2015. Sau đó đã phát chứng chỉ hoàn tất Bậc Lực cho 18 HT, 2 HT nhận luận văn.
Bậc Lực năm 2016 có 32 học viên cho các khóa.
Lễ tổng kết hoàn mãn theo đúng chương trình quy định.
VP.BHD Lâm Đồng
P1200270
P1200276
P1200279
P1200286
P1200291
P1200292
P1200306
P1200312
P1200328
P1200333
P1200335
P1200337
P1200342
P1200349
P1200353
P1200366
P1200381
P1200387
P1200392
P1200394
P1200397
P1200412
P1200416
P1200433
P1200445

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm 2015

phuocthanh

Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

Người Áo Lam

TRẠI KẾT KHÓA HUYỀN TRANG – A DỤC GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Linh Nguyên