LINH SƠN CHỐN TỔ NGUỒN TÂM

1 Linh son

Sau khi Hồi hướng công đức kết thúc cuộc họp SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, chúng tôi về nhà cơm nước xong là theo chân anh TTK lên đường đi NHA TRANG để sáng mai có thể tiếp tục ra LINH SƠN cổ tự, ngôi chùa có hơn 260 năm thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa mà Phương trượng đường thượng Trụ trì là Hòa thượng trong Hội đồng Tăng già Chứng minh.

20 giờ 00 chúng tôi lên xe tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến Nha Trang vào lúc 06 giờ 00. Anh Tước BHD/GĐPT Khánh Hòa đã đón sẳn tại bến xe đưa về nhà, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục là lên đường ngay. Lẵng trái cây được nhờ đơn vị tại Vạn Ninh lo hộ. Nhưng khi đến nơi chúng tôi mới tá hỏa. Lễ phẫm thật quá lượm thuộm, chúng tôi bảo phải làm lại nhưng các em đi mà sau 40 phút mới trở lại, là nhà hàng họ không thể làm đẹp hơn. Thế là chúng tôi phải bắt tay vào việc, do đó trể đi 10 phút. Lòng rất lo âu và thành tâm sám hối. Giờ ấy khách thập phương có trên ngàn người.

Lễ tân nhà chùa tiếp đón chúng tôi một cách trọng thị, trên bàn chứng minh chúng tôi thấy có:

Hòa thượng đạo hiệu thượng ĐỨC hạ CHƠN

Hòa thượng đạo hiệu thượng ĐỒNG hạ TU.

Hòa thượng đạo hiệu thượng TỊNH hạ NGHIÊM, đồng tác chứng minh.

Ngồi trong nhà tưởng niệm ngoài ba vị chứng minh có trên 50 chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng và tông môn hơn 10 vị. Phía trước nhà Lưu niệm có đặt hai bàn, bên tả mời BHD/TƯ/GĐPT.VN, bên hữu là chư tôn đức Ni và Ni chúng gần 39 vị.

Hôm nay là ngày lễ tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quãng Đức tự thiêu và giỗ tổ khai sơn tổ đình. Sau phần cung tuyên tiểu sử có các nghệ sĩ, nhạc sĩ ,ca sĩ diễn ngâm và trình bày các ca khúc xưng tán công đức ngài. Trong lời đạo từ, Hòa thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN nhắc nhở chư tôn trong sơn môn tham dự rằng: “Xưa nay sư tử chúa chết vì sự tranh đoạt giang sơn và vùng lãnh thổ cũng như các loài dã thú khác rõ thật không bao nhiêu. Nhưng sư tử chết vì những con trùng trong thân con sư tử thì nhiều. Hiện nay Gia Đình Phật Tử Việt Nam là tương lai của đạo pháp, là thế hệ kế thừa của chúng ta. Hãy dốc lòng yêu thương và bảo trợ, đừng tái diễn cảnh Gia Đình Phật Tử Khánh Tịnh ở Bình Phước, Gia Đình Phật Tử Liên Quang ở Quãng Ngãi, trụ trì khóa cửa chùa, con cháu của đạo hữu phải lễ Phật dưới mưa dưới nắng. Là bậc xuất trần thượng sĩ, là bậc phát túc siêu phương sống hạnh không nhà mà lại vui nhận làm sư tử trùng ư, xin quý vị thương mà mẫn cố cho”.

Sau khi hồi hướng phần lễ tưởng niệm, là kỵ tổ Linh Sơn. Qua từng tiết thứ khoa nghi chúng tôi biết Tổ đình Linh Sơn do Hòa thượng thượng Đại hạ Bữu, hiệu là Kim Cương gốc người Quảng Nam khai sơn vào năm Cảnh Hưng thứ 22 Dương lịch, 1761. Trước mặt có con sông Hiền Lương thuộc địa phận thôn Hiền Lương xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. Ban sơ chùa có tên là Sa Long Tự. Năm 1867 chùa bị hỏa tai và kể từ đó đến nay chùa trùng tu nhiều lần nhưng đường nét cấu trúc hoàn toàn Việt Nam. Trong vườn chùa có cây xoài trên ngàn năm cành lá xum xuê phía trước. Phía sau là cây Kén tuổi thọ cũng trên ngàn năm đứng phía sau. Tương truyền tổ khai sơn đã ngồi tu dưới gốc cây Kén nầy. Thời ấy có môt con hổ đến đây và sinh ra một đàn con và không hề xâm hại đến ngài và các môn đồ vì vậy khi làm chùa, không ai xâm phạm hai cây cổ thụ nầy và đệ tử ngài ngày một đông. Trong chùa có quả ĐẠI HỒNG CHUNG tuổi thọ cùng tuổi thọ với chùa. Trên quả chuông có ghi năm đúc chuông là năm Cảnh Hưng 22 tức DL 1761) kinh qua nhiều biến có như một chuyện thần thoại. Theo sách XỨ TRẦM HƯƠNG của QUÁCH TÁN thì đây là ngôi TỔ ĐÌNH của các chùa trong huyện VẠN NINH. NAM MÔ TỪ LÂM TẾ PHÁP PHÁI CHÁNH TÔNG TAM THẬP THẤT THẾ KHAI SƠN CỔ TÍCH SA LONG SẮC TỨ LINH SƠN TỰ TỔ ĐÌNH HÚY THƯỢNG ĐẠI HẠ BẢO HIỆU KIM CƯƠNG TỔ SƯ GIÁC LINH.

Đệ nhị Tổ, húy thượng NGỘ hạ THUẬN viên tịch ngày 12 tháng chạp. Không ghi chép ngày sinh.

Đệ tam Trụ trì, Từ Lâm Tế Pháp Phái Chánh Tông Tam Thập Cửu Thế húy thượng ẤN hạ CHÁNH tự TỔ TÔNG hiệu Huệ Minh đại lão Hòa thượng giác linh.

Đệ tứ Trụ trì: Từ Lâm Tế Pháp Phái Chánh Tông tứ thập thế, Linh Sơn đường thượng húy thượng CHƠN hạ HƯƠNG tự HUYỀN TỤC hiệu THIÊN QUANG (1862-1939) đại lão Hòa thượng giác linh.

Tổ Như Đạt, Tự Lâm Tế, Tứ Thập Nhất Thế húy thượng NHƯ hạ ĐẠT tự GIẢI NGHĨA hiệu HOÀNG THÂM đại lão Hòa thượng giác linh. (Cậu ruột Hòa thượng Thích Quảng Đức).

Đệ ngũ Trụ trì: Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Thế Linh Sơn Cổ Tự húy thượng CHƠN hạ CÔNG tự ĐẠO MÂU hiệu VIÊN GIÁC Tổ sư.

Đệ lục Đại Trụ trì: Từ Lâm Tế Pháp Phái Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Linh Sơn Tự húy thượng THỊ hạ THỦY tự HẠNH PHÁP hiệu QUẢNG ĐỨC Hòa thượng Giác linh.

Đệ thất Trụ trì: Từ Lâm Tế Pháp Phái Chánh Tông húy thượng TÂM hạ THANH hiệu TỊCH TRÀNG Hòa thượng Giác linh.

Đệ bát Trụ trì: là Hòa thượng đạo hiệu thượng THIÊN hạ DƯƠNG thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng minh của chúng ta.

Lễ báo tiến được quý ngài thực hiện vô cùng trang nghiêm, sau đó chư tăng thọ lễ trai tăng, đạo hữu qua đường. Anh Tổng thư ký, Anh Tâm Kiểm đồng vấn an cáo từ. Chúng tôi trở lại Nha Trang và đón xe đò về Sài Gòn đúng vào 08 giờ ngày 02-07-2013.

Phóng viên sen trắng

Bài khác nên xem

Chùm ảnh: Những pho tượng Đức Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháp

phuocthanh