LỄ VIẾNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM thượng MINH hạ CHÂU của GĐPT Việt Nam

LỄ VIẾNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM thượng MINH hạ CHÂU

của

–   Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh và Gia Đình Phật Tử Việt Nam

–    Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT VN

–   Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế giới

–   Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải ngoại

–   Đại Diện BHD TƯ GĐPT VN tại các Miền

–   Các Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại các Tỉnh, Thành phố

–   Đoàn Cựu Huynh Trưởng GDPT VN

– Cùng các Huynh Trưởng, Đoàn sinh thuộc GĐPT VN tại Quốc nội và Hải ngoại.

Năm 1858,   sau cuộc xâm lăng của thực dân Pháp chiếm đất nước Việt Nam, trong cảnh nô dịch, dân ta trăm chiều vất vả đau khổ, lầm than. Văn minh Tây phương đã làm đảo lộn nền đạo đức của Dân tộc, tầng lớp thanh thiếu niên, tuổi trẻ Việt Nam sống mất phương hướng, mất niềm tin. Xã hội bị tha hóa, đạo đức xuống cấp, Phật giáo cũng  không thoát khỏi dòng thác  khắc nghiệt nầy.

Nên đầu thập kỷ 30, phong trào chấn hưng Phật Giáo được ra đời và phát triển mạnh Bắc Trung Nam:  Ở Trung kỳ thành lập Hội An Nam Phật Học do cư sỹ Tâm Minh-Lê Đình Thám làm chánh hội trưởng và  Hòa thượng Giác Tiên- Giác Nhiên  chứng minh.

 Vào ngày 14/08/1938, trong Đại hội đầu tiên của An Nam Phật Học hội, Cư sỹ Tâm Minh- Lê Đình Thám đã tuyên bố dõng dạc tại Hội nghị: “Không có thành tựu nào miên trường, nếu không có hàng ngũ Thanh Thiếu Nhi, hàng ngũ đó sẽ là những người nối tiếp chúng ta trong tương lai.’

Đến ngày 8/12 /1940 Hội Phật Học có nghị định thành lập Ban Thanh Niên và Đoàn Phật Học Đức Dục, buổi đầu Đoàn đã quy tụ được một số thanh niên trí thức yêu chuộng việc sưu tầm và nghiên cứu và áp dụng  giáo lý Đạo Phật vào đời sống như các vị: Phạm hữu Bình, Đinh Văn Nam (Hòa Thượng Thích Minh Châu)  Đinh Văn Vinh (Huyền Chân) Nguyễn Hữu Quán, Nguyễn Xuân Thanh, Bà Thượng (Sư Bà Diệu Không), Ngô Thừa …

Các Gia Đình Phật Hóa Phổ (GĐPHP) đầu tiên được thành lập là:Gia đình TÂM MINH do ĐH LÊ ĐÌNH THÁM  làm phổ trưởng. Gia đình THANH TỊNH do ĐH TÔN THẤT TÙNG làm phổ trưởng .

Vào giai đoạn những năm 45-50 sau khi hồi cư, sát nhập những tổ chức trước đây lại thành một tổ chức duy nhất là Gia Đình Phật Hóa Phổ của hệ thống của Tổng Trị Sự Hội Phật Học Trung Phần. Quý anh VÕ ĐÌNH CƯỜNG, anh ĐINH VĂN NAM (sau này suất gia lấy Pháp hiệu là THÍCH MINH CHÂU), chị HOÀNG THỊ KIM CÚC, anh PHAN CẢNH TUÂN , anh TRÁNG THÔNG, anh LÊ CẢNH ĐẠM, trong GĐPT Việt Nam đã suy tôn 3 vị sáng lập viên là Bác TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM, Hoà Thượng THÍCH MINH CHÂU, anh VÕ ĐÌNH CƯỜNG.

Nay Hoà Thượng THÍCH MINH CHÂU (thế danh Đinh Văn Nam) là một vị sáng lập GĐPT Hoá Phổ (GĐPTViệt Nam). Ngài an tường thị tịch vào lúc 9 giờ sáng, ngày  01/09/2012 tức nhằm ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Thiền viện Vạn Hạnh, nơi báo thân của Ngài đang tôn dưỡng.

Trước sự đau thương mất mát của GĐPT Việt Nam  đối với  vị Ân Sư.  Sáng nay vào lúc 9h00 ngày 06.09.2012, Chư Tôn  đức trong Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh và  Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã đến Kính viếng và  tưởng niệm cố Hoà Thượng thượng Tâm hạ Trí tự Minh Châu. Dẫn đầu  đoàn  kính viếng là  Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già  Chứng minh, Hoà Thượng Trưởng Ban Thường Trực HĐCV GH GĐPT VN ,  cùng  Chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, quý Ni Sư trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.

Về phía Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam có quý Anh, Chị: Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, các Anh Chị Phó Trưởng Ban, qúy Anh Chị trong Ban Thường vụ, cùng quý Anh Chị Uỷ Viên, Phụ tá Uỷ Viên, quý Anh Chị Đại Diện Miền Khánh Hoà, Khuông Việt, Liễu Quán.

Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị: BHD GĐPT Thừa Thiên – Huế, BHD GĐPT Bình Định, BHD GĐPT Khánh Hoà, BHD GĐPT KonTum, BHD GĐPT Bình Thuận, BHD GĐPT Lâm Đồng, BHD GĐPT Đồng Nai, BHD GĐPT Biên Hoà, BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu, BHD GĐPT Bình Phước, Ban Điều Hợp Miền Tây Nam Phần, Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam… cùng các Đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn.

Cùng với Đại Diện BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, BHD GĐPT Hải Ngoại.

Tháp tùng với Chư tôn đức cùng BHD các cấp, là 300 Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam  tham dự.

Hoà Thượng Thượng Thủ niêm hương tưởng niệm giác linh cố Hoà Thượng Ân Sư đã có công, đồng sáng lập Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Tổ chức này đã trưởng thành và phát triển trên toàn thế giới, đã giáo dục và rèn luyện nhiều Thanh Thiếu Đồng niên trở về với chánh pháp, đóng góp tích cực trong xây dựng xã hội lành mạnh, duy trì nền đạo đức của dân tộc, góp phần xây dựng một xã hội  tốt đẹp theo tinh thần Phật Giáo.

Toàn thể Chư Tôn Thiền Đức cùng Huynh Trưởng các cấp nhiễu quanh Kim quan của Hoà Thượng Ân Sư . Và sau đó  Hoà Thượng Thượng Thủ, Hoà Thượng Trưởng Ban thường trực Hội Đồng cố vấn cùng qúy Anh Trưởng, Phó Ban ghi sổ tang lưu niệm.

Lễ Tưởng Niệm  và Kính viếng hoàn mãn vào lúc 10h00 cùng ngày.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

BỨC TRƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BỨC TRƯỞNG CỦA BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Bài khác nên xem

Phật giáo có phải là một tôn giáo không?

Áo Lam

Lễ Phủ Kỳ – Lễ Truy Thăng

datthinh

BHD Đồng Nai: GĐPT Long Khánh tổ chức Trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn

nhuanphap