TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

xx

Anh chị em GĐPT VIỆT NAM thân mến!

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một phương tiện thiện xảo để ACE Huynh Trưởng và Đoàn Sinh nương tựa nhau như ACE một nhà, dắt dìu nhau mà tu. Bất cứ Huynh Trưởng hay Đoàn sinh rời tổ chức là chỉ có thiệt thòi cho mình dù cho rằng nơi đây luôn xiễn dương tinh thần “Hãy nương tựa nơi chính mình, hãy thắp ngọn đuốc chính pháp và bước tới với giới hòa đồng tu, hướng cuộc đời mình đến chân lý giải thoát giác ngộ”. Đó là con đường Bồ Tát Đạo. Nên nuôi dưỡng thánh thai Bồ Tát, với chí hướng xuất trần đại sĩ, trước tiên là Thọ và học BỒ TÁT GIỚI, tu BỒ TÁT HẠNH hành BỒ TÁT ĐẠO một cách thiết tha miên mật mới công viên quả mãn.

Bởi trên cõi trời ĐẠI PHẠM THIÊN có một vị trời tên là THIÊN VÔ DỮ ĐẲNG có nghĩa trời không ai bằng. Nơi đây có đủ cách ăn chơi hưởng lạc quyến rũ thiên nhân không thể bỏ đi. Do vậy Phật trao phương tiện, Bửu Bối cho TRỜI NGƯỜI đó là pháp TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để vượt qua cõi trời THIÊN VÔ DỮ ĐẲNG nên còn gọi là TỨ ĐẲNG TÂM.

Từ là tâm lượng thương yêu chia sẻ và giải trừ khổ đau cho chúng sanh.

Bi là tâm lượng thương yêu đem đến cho chúng sanh những sung sướng bằng an lợi lạc.

Hỷ hân hoan reo vui xưng tán những điều hay đẹp cao thượng của trời người và sẳn sàng học hỏi dù kẻ ấy là kẻ thù của mình, là địch nhân của ta.

Xả đứng trước kẻ thù địch nhân xúc phạm ta, hủy nhục ta, xâm hại ta, ta chỉ có thương hại không sân hận và sẳn sang tha thứ.

Do TỪ BI HỶ XẢ là chiếc xe tứ mã vượt qua cõi trời THIÊN VÔ DỮ ĐẲNG nên còn gọi là TỨ ĐẲNG TÂM. Chúc ACE thành tựu đạo nghiệp trên con đường thực hiện sứ mạng của mình./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Tứ đại – dưới con mắt của Phật học và Khoa học

nhuanphap

Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và 48 Đại Nguyện

phuocthanh

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo – Kỳ 4

datthinh