Lễ Thọ Cấp Tấn GĐPT Việt Nam

Trời còn chưa sáng, quý anh chị áo Lam đồng phục chỉnh tề đã  dần dà hội tụ về khuôn viên Già Lam. Những anh chị từ Thừa Thiên – Huế hay miệt Đắc Nông heo hút, Quảng Nam, Daklak hay miền Tây sóng nước Cửu Long đang hiện diện nơi này mỗi lúc mỗi đông. Chúng tôi theo chân Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng các huynh trưởng sắp thọ cấp lên chánh điện Cung đón  chư Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức trong Hội Đồng Chứng Minh, Hội đồng Cố Vấn Giáo hạnh thân lâm  chứng minh cho buổi lễ – Lễ Thọ Cấp Tấn  Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Hòa Thượng Thượng Thủ niêm hương bạch Phật

Chư Tôn Thiền Đức Thân lâm

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Huynh trưởng thọ cấp

Nhiệm vụ và quyền hạn của huynh trưởng cấp Tấn

Quyết định

Phát nguyện thọ cấp

Chấp thuận

Hoàn mãn

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức hội nghị đầu năm Quý Tỵ -2013

phuocthanh

Lễ tấn phong Cấp Dũng

nhuanphap

(Hình ảnh) Trại Anoma – Ni Liên GĐPT Bình Phước

nhuanphap