Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

????????????????????????????????????

Theo truyền thống, hằng năm cứ đến mùa Vu Lan là GĐPT Phước Khánh đều tổ chức lễ Báo ân Sư Trưởng và Báo hiếu các bậc Cha Mẹ hiện tiền.

Đặc biệt, năm nay Đơn vị  tổ chức trọng thể kết hợp lễ Báo ân – Báo hiếu; lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 và lễ Trai tăng cúng dường.

Sáng ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Mùi (23/8/2015),  trong khuôn viên Tịnh xá Ngọc Linh trang nghiêm, rực rỡ, Lam viên GĐPT Phước Khánh vinh dự được cung nghinh Đại lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu – thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam; hiệp cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức tăng – ni cố vấn giáo hạnh GĐPT tại địa phương chấn tích quang lâm chứng minh.

Phái đoàn đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh về tham dự gồm:  Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng ban – thân lâm chủ tọa; cùng với hai Anh Chị Phó Trưởng ban, thành viên BHD; Đại diện BHT các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh; Đại diện BHT các đơn vị GĐPT bạn tại Ninh Thuận. Đông đảo quý Phật tử, ân nhân bảo trợ và Phụ Huynh Đoàn viên đã bỏ thời giờ quý báu quang lâm tham dự.

Những hình ảnh dưới đây do phóng viên Trang nhà ghi nhận, phản ánh tiến trình của buổi lễ:

_DSC0004

_DSC0007

_DSC0008

_DSC0009

Cung đón Đại lão Hòa Thượng thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam;

cùng chư tôn Thượng Tọa, Đại đức tăng-ni cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

_DSC0026

_DSC0025

Lễ thỉnh Sư quang lâm lễ đài

_DSC0066

_DSC0086

Phái đoàn BHD.GĐPT Cam Ranh và các Đơn vị bạn

_DSC0070

Quý Phật tử, ân nhân bảo trợ, Cha Mẹ đoàn viên

_DSC0071

_DSC0107

HTr Hồng Tâm Trần Thị Thúy Hằng dẫn chương trình buổi lễ

Cử hành nghi thức lễ Phật, lễ GĐPT, tưởng niệm tiền nhân

_DSC0064

HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện – Gia trưởng GĐPT Phước Khánh đọc diễn văn chào mừng, tri ân Chư Tôn Đức và quan khách; tường trình sơ lược 45 năm sống trong ánh đạo để phụng sự mục đích, lý tưởng của GĐPT Việt Nam và  khai mạc buổi lễ.

_DSC0078

_DSC0080

Dâng hoa cúng dường

_DSC0081

_DSC0082

_DSC0083

_DSC0084

_DSC0085

HTr Chơn Nghị Trần Lê Ngọc dâng lời cảm niệm Vu Lan.

Cài hoa Vu Lan, đảnh lễ Chư Tôn Đức

Hòa Thượng chứng minh tặng quà cho BHD Cam Ranh và GĐPT Phước Khánh

Gia trưởng GĐPT Phước Khánh tặng quà cho BHD và đón nhận quà mừng Chu niên.

_DSC0100

_DSC0104

Lam viên dâng phẩm vật báo hiếu Cha Mẹ

_DSC0110

Đại diện Phụ huynh đoàn sinh phát biểu cảm tưởng

_DSC0112

Chị Trưởng ban BHD Cam Ranh dâng lời tri ân lên chư Tôn đức và ban huấn từ cho Đơn vị.

_DSC0117

Đại lão Hòa Thượng chứng minh ban Đạo từ. Ngài thuyết về Tứ Trọng Ân là nền tảng, là một trong những yếu tố xây dựng Chánh Kiến trong cuộc đời của người con Phật. Ngài dạy về lược sử hình thành và hành trình của GĐPT Việt Nam mang tinh thần Bi – Trí – Dũng để phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc và phụng sự hòa bình suốt 70 năm qua để Lam viên tại địa phương quán chiếu và phụng hành. 

_DSC0130

HTr Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh – LĐT nữ đọc bài tri ân, cảm tạ.

_DSC0131

_DSC0132

_DSC0133

Nghi thức Hồi hướng; cung tiễn Chư Tôn đức hồi liêu.

_DSC0134

_DSC0147

LỄ TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG

_DSC0148

_DSC0149

_DSC0142

_DSC0139

_DSC0150

_DSC0157

_DSC0159

_DSC0158

_DSC0160

_DSC0166

_DSC0165

_DSC0167

_DSC0168

_DSC0161

_DSC0178

_DSC0162

_DSC0163

Nguồn: www.gdptcamranh.net

 

Bài khác nên xem

BHD Trung ương tổ chức lễ thọ cấp Tấn năm 2019

nhuanphap

(Hình ảnh) Kết khoá LTHL Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap

Vu Lan GĐPT Cam Bình – BHD Cam Ranh

datthinh