Lễ nhập quan Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

Ảnh Phuoc Nguyen

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Điếu Văn

phuocthanh

BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap