Lễ nhập bảo tháp cố Đại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu

Từ sáng sớm ngày 9-9-2012 (24-7-Nhâm Thìn), từ trên mọi nẻo đường của Thành Phố, dòng người khắp nơi quy tụ về Thiền viện Vạn Hạnh; khuôn viên Thiền viện cũng quá nhỏ so với số lượng người đến kính tiễn kim quan cố Đại lão HT.Thích Minh Châu nhập bảo tháp.

5 giờ 00 phút: Anh Nguyên Tín Nguyên Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn, Anh Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Ban điều hành, Chị Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó ban Ngành Nữ, Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai –  Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng quý Anh Tổng Thư Ký, Anh Phó Tổng Thư Ký,Uỷ Viên Tổ Kiểm, Anh Chị Uỷ Viên , Phụ tá Uỷ viên,  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

BHD GĐPT Gia Định, BHD Quảng Đức Sài Gòn đã điều động gần 500 Huynh Trưởng và Đoàn sinh Thanh Thiếu , làm hàng rào danh dự từ chánh điện đến Bảo tháp “Pháp Lạc”, dâng hoa, tung hoa cúng dường, bảo vệ cổng ra vào, duy trì an ninh trật tự trong khuôn viên Thiền Viên Vạn Hạnh.

6 giờ 40 phút: Môn đồ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Ban Nghi lễ: nhị vị Hòa thượng chấp lệnh, Hòa thượng sám chủ và chư vị kinh sư quang lâm Giác linh đài cử hành lễ phát hành.

7 giờ 00: Chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành lễ phát hành trước kim quan và Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng theo nghi thức thiền môn Huế, do HT.Thích Huệ Ấn làm sám chủ.

Đúng 8 giờ 30 phút: Chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành nghi lễ truyền thống thiền môn cung thỉnh Giác linh và kim quan cố Đại lão Hòa thượng thăng thượng giá.

Lư hương, long vị, pháp y, di ảnh và kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được cung nghinh trong tiếng chuông trống bát-nhã trầm hùng và trong âm vang tiếng niệm Phật của Tăng Ni Phật tử.

Dẫn đầu đoàn cung nghinh là khánh lệnh, lư trầm và hai bình hoa; tiếp theo là bàn tôn trí hư hương, đoàn dâng hoa cúng dường, đoàn bê-tích pháp lệnh, Hòa thượng đệ nhất chấp lệnh, , chư tôn đức Tăng, Hòa thượng đệ nhị chấp lệnh, Ban kinh sư, Hòa thượng sám chủ, ban lễ nhạc, bàn phan triệu, bàn tôn trí bát hương – long vị – pháp y và di ảnh, kế tiếp là kim quan cố Đại lão Hòa thượng, đi theo sau là môn đồ pháp quyến Tăng, chư tôn đức Ni, môn đồ thế quyến, thiện tín Phật tử thân cận và toàn thể Phật tử.

8 giờ 56 phút: Kim quan cố Đại lão được trang nghiêm cung thỉnh rời khỏi lễ đường.

Đoàn cung nghinh đã đến bảo tháp Pháp Lạc và an vị kim quan trong kim tĩnh của bảo tháp. Chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể Phật tử đã đồng thanh tụng niệm cầu vãng sanh và hồi hướng với niềm xúc động nghẹn ngào.

Chư tôn giáo phẩm  đã rải hoa bái biệt, nhà phiên dịch Kinh tạng Pali với sự nghiệp dịch thuật vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Phật giáo nước nhà, nhà giáo dục Phật giáo lỗi lạc, người đồng sáng lập tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam, vị Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử; người đã để lại những ấn tượng sâu sắc với giới trí thức trong và ngoài nước.

Xin cúi lạy Giác linh Đại lão Hòa thượng Ân sư ,ngưỡng nguyện Đại lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập Ta bà tế thế độ sanh.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội Hiếu ngành Đồng “MỤC-KIỀN-LIÊN” năm 2017

Tâm Lễ

Chu niên lần thứ 47 GĐPT Đức Hưng – BHD Gia Định

datthinh

Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

phuocthanh