Lễ lên đoàn

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Em nghe :

Oanh Vũ nam, nữ tròn 12 tuổi được cắt dây đeo lên ngành thiếu.

Việc lên đoàn rất cần thiết để em có điều kiện sinh hoạt, tu học phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của mỗi người.

Từ sinh hoạt bầy đàn ở oanh vũ, các em sẽ làm quen với sinh hoạt hàng đội tự trị, có ý thức trách nhiệm với đội chúng trong tinh thần đồng đội, tương thân, tương ái, giúp nhau cùng thăng tiến.

Tuổi 13 đến với các em bằng sự phát triển nhảy vọt, các em muôn tự khẳng định mình, mong được trao việc… Muốn thế, các em phải rèn luyện ý chí, bản lĩnh, đứng vững trên đôi chân của mình, nhận thức đúng đắn, chịu trách nhiệm về lời nói, việc làm của mình.

Một thời điểm mới đầy ý nghĩa bắt đầu, đánh dấu sự trưởng thành ở các em. Hãy hãnh diện về điều này !

II. Em trả lời :

–   Ở tuổi nào oanh vũ sẽ được lên đoàn ?

–   Vì sao oanh vũ phải lên đoàn ?

–   Có gì khác giữa sinh hoạt của oanh vũ và ngành thiếu ?

–   Em có thích lên đoàn hay không ? Vì sao ?

III. Em cần nhớ :

Chiếu Nội Quy của tổ chức GĐPT Việt Nam, Oanh vũ tròn tuổi 12 sẽ được dự lễ lên đoàn, chuyển lên sinh hoạt với ngành Thiếu cho phù hợp với điều kiện phát triển và giáo dục.

Việc lên đoàn đánh dấu bước trưởng thành của Oanh vũ. Không chỉ riêng bản thân em mà Đoàn và Gia Đình cũng rất tự hào về sự trưởng thành của em.

Bài khác nên xem

Một Số Phương Pháp Sinh Động để Truyền Đạt Một Bài Phật Pháp

phuocthanh

Chương trình trực tuyến đêm thứ nhất: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức thi kết khóa bậc Kiên – Trì – Định – niên khóa 2022

Huệ Quang GĐPTVN