Lễ Huý Nhật cố HT Cấp Dũng Tịnh Hải Hoàng Điền

Chiều ngày 24/9/2012 (9/8 Nhâm Thìn) Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng đã đến viếng, tưởng niệm nhân ngày húy nhật của HTr cấp Dũng  Tịnh Hải HOÀNG ĐIỀN, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng. Anh tạ thế ngày 11/8 năm Kỷ Sửu.
Về tham dự có đại diện BHD.GĐPT Trung ương: Anh Nguyên Tín – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh Tâm Hậu Ủy viên Tu thư,  Anh Quảng Tín Đại diện BHD.GĐPT Trung ương tại Miền Khuông Việt.
BHD.GĐPT Lâm Đồng có Anh, chị Trưởng phó ban, các anh chị thành viên, các Trưởng tại TP.Đàlạt.
Trong buổi lễ tất cả đã thành kính nguyện cầu cho hương linh Anh vãng sanh Phật quốc, đồng thời nhắc lại những lời nhắn nhủ, của Anh, những điều mà Anh đã thể hiện trong cuộc sống hàng ngày khi còn sinh tiền để anh, chị em hôm nay cố gắng noi theo để xây dựng tổ chức GĐPT luôn vững tiến trong tinh thần Lục Hòa Cộng Trụ.
VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

Nhất tâm nguyện cầu

phuocthanh

Tang Lễ cố Huynh Trưởng Cấp Tín Thiện Siêu Nguyễn Quốc Việt

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN