Lễ Hiệp Kỵ năm 2015 của GĐPT Cam Ranh (Phần 2)

HK 1

PHẦN II: LỄ KỲ SIÊU – TƯỞNG NIỆM

HK

Ngày 27/12/2015, khi mặt trời vừa dạng ở phương Đông, gần 300 Huynh trưởng – Đoàn sinh các GĐPT trực thuộc tại Cam Ranh và Cam Lâm; quý thân nhân của chư hương linh; quý vị ân nhân bảo trợ; đạo hữu; lam hữu gần xa đã lần lượt câu hội về chùa Bảo Hải. Anh chị em tay bắt mặt mừng, hòa chung một niềm hoan hỷ của ngày Hiệp kỵ truyền thống. Quý anh Đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán cũng hiện diện từ rất sớm.

Đúng 7 giờ, từng phái đoàn lần lượt tiến vào linh đường để đảnh lễ tiên linh, dâng phẩm vật cúng dường. Sau đó, Hội chúng trang nghiêm đạo tràng cung đón chư Tôn đức Ban Kinh Sư: Thích Chúc Lạc, Thích Giác Dưỡng, Thích Chúc Tình lâm nghi cử hành Lễ Kỳ Siêu, Tiến Linh.

Lễ “tưởng niệm, thù ân” cử hành lúc 9g30. Hội chúng hân hoan cung nghinh chư Tôn Hòa Thượng ; chư Thượng toa, Đại đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh; Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm; chư Tôn đức cố vấn Giáo hạnh, cố vấn giáo lý GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm chấn tích quang lâm chứng minh.

Phái đoàn đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thân lâm Chủ tọa gồm có: HTr cấp Tấn Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành và HTr cấp Tấn Nguyên Thiện Trần Hữu Hiền (Ban Đại diện miền Liễu Quán); HTr cấp Tấn Nguyên Công Lương Hoàng Đế (Ủy viên Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Việt Nam).  Đồng chủ tọa: HTr cấp Tấn Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh.

Thành phần tham dự gồm: quý thân nhân của chư vị Tiền Bối hữu công, Bảo trợ, Gia trưởng và Lam viên quá cố; quý đạo hữu Phật tử Chùa Bảo Hải; Ban Bảo trợ GĐPT Cam Ranh; Phái đoàn Đại diện GĐPT Phú Yên; quý Anh, Chị nguyên là thành viên BHD.GĐPT Cam Ranh qua các thời kỳ; Cựu Huynh trưởng, Cựu Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm;  và trên 200 HTr thành viên BHD; Gia trưởng, HTr và Đoàn sinh các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Tinh thần: “uống nước nhớ nguồn – biết tri ân và báo ân” là truyền thống của tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Cam Ranh nói riêng. Lễ Hiệp kỵ là dịp để Lam viên thể hiện tấm lòng thành kính truy tán công hạnh, thù ân Chư Giác Linh ân sư; Chư Hương Linh sáng lập viên, Tiền Bối hữu công, Ân nhân Bảo trợ, Gia trưởng, Đoàn viên GĐPT. Trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng, lời kinh thành kính, thiết tha… Lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm nguyện dâng trọn lòng tri ân, báo ân  sâu nặng đối trước công đức vô lượng của tiền nhân đã hy hiến cuộc đời để phụng sự cho Đạo pháp và mục đích – lý tưởng của tổ chức GĐPT Việt Nam.

Lễ Hiệp kỵ năm 2015 – PL.2559 của GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm hoàn mãn lúc 12 giờ ngày 27/12/2015.

Quý HTr Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán đảnh lễ tưởng niệm.

Thường vụ BHD và các phái đoàn đại diện các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh

đối trước linh đài dâng phẩm vật cúng dường, dâng hương tưởng niệm.

Đại diện GĐPT Tây Thiên

Đại diện GĐPT Hòa Do

Đại diện GĐPT Từ Ân

Đại diện GĐPT Ngọc Mỹ

Đại diện GĐPT Thanh Sơn

Đại diện GĐPT Kỳ Viên

Đại diện GĐPT Long Định và Thiên Bình

Đại diện Ban Bảo trợ , Ban Huynh trưởng GĐPT Thanh Lợi

Đại diện GĐPT Phước Khánh

Đại diện GĐPT Phước Hải

Đại diện GĐPT Mỹ Thanh

Đại diện GĐPT Thạnh Nhuận

Đại diện GĐPT Từ Lâm

Tác bạch thỉnh sư lâm nghi lễ Kỳ Siêu

Cung nghinh chư Tôn Hòa thượng cố vấn giáo hạnh.

Tác lễ thỉnh sư quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm

HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương -Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

dâng lời cảm niệm Hiệp kỵ

HTr Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành – Đại diện BHD Trung ương ban huấn từ

Hòa thượng cố vấn Giáo hạnh ban pháp thoại

HTr Tâm Thông Trần Văn Hữu – Trưởng Ban tổ chức lễ Hiệp kỵ

dâng lời tri ân, cảm tạ.

Hồi hướng công đức

Thọ trai thân mật

Nguồn: www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Thánh Đản Phổ Hiền(Bodhisattva Visvabhadhra)

phuocthanh

Nhạc Xuân Karaoke: Một Nhành Mai

ducquang

Lễ Khai Mạc Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2017

Người Áo Lam