BHD Lâm Đồng tổ chức buổi nghe pháp thoại cho huynh trưởng

Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2018 của BHD Lâm Đồng.

Ngày 09/9/2018, BHD Lâm Đồng đã tổ chức buổi nghe pháp thoại cho huynh trưởng toàn tỉnh tại Vĩnh Minh Tự Viện . BHD đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam ban pháp thoại với đề tài Thất Thánh Tài .
Tham dự có HT cấp Dũng Tâm Hậu nguyễn Đức Đôn, HT cấp Tấn Quảng Tín Nguyễn Chình đại diện BHD.TƯ tại miền Khuông Việt , HT cấp Tấn Tâm Mậu lê Thị Chi, trưởng Ban Hướng Dẫn và 130 huynh trưởng trong toàn tỉnh.
Trong hơn 2 giờ, Thượng Tọa đã trao đổi cụ thể cho huynh trưởng biết được những vốn quý của Đạo Phật mà người huynh trưởng đã và đang được Tu học và sự cần thiết phải hành trì cho được những điều đã tu học để thúc liễm thân tâm, xây dựng tổ chức qua đề tài Thất Thánh Tài.
Tất cả huynh trưỡng tham dự đã rất vui khi được nghe những lời chỉ dạy của Thượng Tọa, giúp cho anh chị em rõ hơn việc Tu học và sự hành trì rất cần thiết trong đời sống tinh thần của người huynh trưởng GĐPT.VN.
Sau khi ngọ trai, BHD và YBQT.HT đã cùng sinh hoạt với tất cả huynh trưởng. Trao đổi những kinh nghiệm của các đơn vị trong việc giữ và phát triển được đoàn sinh trong thời điểm hiện nay, đồng thời ổn định sự sinh hoạt của các Hội Đồng cấp.
 Ngoài các kỳ Tu bát Quan Trai, đây là một Phật sự quan trọng mà BHD Lâm Đồng đã thực hiện trong 5 năm qua, tổ chức cho toàn thể huynh trưởng được nghe pháp thoại , BHD đã cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Hội đồng Bản Thệ Tăng Già và Hội Đồng Giáo Giới về ban pháp thoại để chỉ dạy và sách tấn huynh trưởng trong việc Tu học và thực hiện sứ mệnh của mình.
Vào lúc 15 giờ dây thân ái chia tay.
BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm

datthinh

Lễ khánh thọ bốn Huynh trưởng Cấp Dũng

nhuanphap

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ chức Lễ thọ cấp Tín và khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2012

phuocthanh