Đợt thăm viếng của Phái đoàn Ngành Đồng, BHD TƯ

 Theo kế hoạch đã được BHD Trung ương thông qua và theo tinh thần văn thư phổ biến từ VP/ BHD T.Ư, BHD Ninh Thuận đã triệu tập huynh trưởng ngành Đồng của 22 đơn vị trưc thuộc về chùa Diệu Nghiêm lúc 14 giờ chiều 16 tháng 7 để gặp gỡ phái đoàn thăm viếng do anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc làm Trưởng phái đoàn. Sau phần giới thiệu thành phần tham dự (phái đoàn gồm chị Phó ban ngành Nữ Trung Ương, 2 Ủy viên và 2 phụ tá. Ninh Thuận có đại diệnban Thường vụ  BHD, 2 ủy viên, 2 phụ tá ủy viên và 26 huynh trưởng của 14 đơn vị), phái đoàn đã làm việc với anh chị em huynh trưởng Ninh Thuận với 3 nội dung:

  • Phái đoàn đúc kết các công tác Phật sự ngành Đồng đã thực hiện trong thời gian qua (cụ thể là từ 1995 đến nay):
  • 5 lần tổ chức Hội thi cho Oanh vũ, tạo sân chơi cho các em. Từ Hội thi vẽ tranh năm 2005 phát triển thành Hội thi Vẽ tranh, Tiếng hát Oanh Lam(2006, 2007) và 2 hội thi gần nhất (2009, 2011)đã mở rộng thêm loại hình Kể chuyện.
  • 3 lần Hội thảo dành cho Ủy viên, phụ tá ủy viên ngành Đồng các tỉnh thị nhằm tạo sự thống nhất trong sinh hoạt.
  • Tổ chức Trại Bồi Dưỡng Huynh trưởng ngành Đồng liên miền Khuông Việt- Liễu Quán (trên thực tế chỉ có Ninh Thuận được tham dự. Năm 2010)Tổ chức Trại Bồi Dưỡng Huynh trưởng ngành Đồng liên miền Quảng Đức- Khánh Hòa- Tây Nam Phần với 247 trại sinh của 10 tỉnh thành tham dự.(Tháng 4/ 2011)
  • Ninh Thuân báo cáo sinh hoạt. Sau phần báo cáo của anh Ủy viên Nam Oanh Vũ, các đơn vị của Ninh Thuận lần lượt trình bày về thực tế thực hiện Nghị quyết của các hội thảo trước đây đã được phổ biến. Mặt nổi bật là Ninh Thuận tổ chức hằng năm kỳ thi vượt bậc chung toàn tỉnh, trại huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn, Hội thị Vẽ- Hát và Kể chuyện. Hội trại Hiếu luân phiên tổ chức theo kế hoạch của tỉnh. Tuy nhiên, việc dạy Phật Pháp chưa theo bài bản, sinh hoạt Đàn Kiểu Mẫu chưa đều đặn.
  • Định hướng hoạt động sắp tới của ngành Đồng: Sau khi đúc kết buổi sinh hoạt, gợi ý giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt ngành, đoàn đã nêu lên các hoạt động sắp đến:
  • Tiếp tục tổ chức các trại Bồi Dưỡng huynh trưởng ngành Đồng cho các miền còn lại. Ở các miền đã tổ chức, khuyến khích các ủy viên chủ động tổ chức trại Bồi Dưỡng cho số huynh trưởng còn lại.
  • Tổ chức Hội trại Đàn Kiểu Mẫu nhằm thúc đẩy các địa phương đẩy mạnh hoạt động này.
  • Cùng Ủy viên Nghiên huấn và ban tu chỉnh tài liệu hoàn thiện tài liệu trại Tuyết Sơn và tài liệu tu học 4 bậc ngành Đồng.

Cuối buổi họp mặt, phái đoàn đã gửi tặng các đơn vị tài liệu Bồi Dưỡng Huynh trưởng ngành Đồng cùng lời hẹn sẽ tổ chức lại trại cho 2 miền.

Buổi tối cùng ngày, các ủy viên của Ninh Thuận đã cùng phái đoàn đến thăm 2 đơn vị Mỹ Nghĩa và Đông Ba, gặp mặt Ban Huynh trưởng và sinh hoạt cùng với ngành Đồng từng đơn vị. Tối hôm sau, 2 anh chị Ủy viên cùng chị Phó Tổng Thư Kí BHD Trung ương và chị Phụ tá Ủy viên Oanh Vũ Nữ Ninh Thuận đi thăm đơn vị Vân Sơn. Qua thăm viếng, rõ ràng là còn nhiều điều cần được trao đổi để có sự thống nhất chung trong hình thức sinh hoạt như tên gọi các đoàn, các bài ca trong lễ đoàn…

Tin từ UV Ngành Đồng BHD Trung Ương

Bài khác nên xem

Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ

ducquang

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Huệ Quang GĐPTVN