Lễ Hằng Thuận hai HTr TS Quảng Thọ và Quảng Thảo GĐPT Từ Hiếu( BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)

 Sáng nay vào lúc 9h30 ngày 22.7.2012(6.6.Nhâm thìn), Lễ Hằng Thuận hai HTr TS Quảng Thọ Phùng Vĩnh Long và Quảng Thảo Nguyễn Thụy Thanh Loan GĐPT Từ Hiếu(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn), dưới sự chứng minh của Hòa Thượng cố vấn Giáo Hạnh BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, trú trì Chùa Từ Hiếu, về phía Ban Hướng Dẫn có Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường-Trưởng Ban Hướng Dẫn, chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan- Ủy Viên Nghiên Huấn cùng quý Anh Chị Ủy Viên Thiếu Nữ, Ủy Viên Nam Oanh Vũ, Ủy viên Xã Hội(Gia trưởng Gia Đình Từ Hiếu),Chị Phụ tá Ủy viên Văn nghệ, Chị phụ tá Ủy viên nghiên Huấn, Anh phụ tá Ủy viên Thiếu Nam cùng thân bằng quyến thuộc bạn bè hai họ Phùng và họ Nguyễn, đặc biệt trong Lễ Hằng Thuận có Bà Nội của chú Rễ cũng là (Ông Nội là đệ tử của Hòa Thượng Chơn Đạo cùng Thầy với Đức Đệ Tứ Tăng Thống).

Song thân của Cô Dâu, Chú Rễ đã tác bạch cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức quang lâm Đại hùng Bửu Điện niêm hương bạch Phật. cầu an cho Tân Lang Tân Giai nhân phước thọ song toàn, gia đình hạnh phúc.

Trong phần ban đạo từ Hòa Thượng chứng minh đã nhắc lại Ngũ giới “ … Phật cấm tà dâm vì những lý do sau đây: Mỗi người ai cũng muốn gia đình mình êm ấm, yên vui, vợ con mình đoan chánh, thì sao lại đi phá hại gia cang, làm nhục nhã tông môn người, đưa vợ con người vào con đường dâm loạn., Bảo vệ hạnh phúc gia đình. – không gì đau khổ, đen tối hơn, khi một gia đình mà chồng hoặc vợ có dạ riêng tư, tà vạy. Hạnh phúc đâu còn, khi chồng vợ không tin nhau! Một khi gia đình lâm vào cảnh ấy, thì con cái sẽ xấu hổ, bê tha, côi cút, bà con không đoái hoài đến, sự nghiệp tan tành, làng xóm chê bai, danh giá hoen ố. Ðiều kiện thiết yếu để giũ gìn hạnh phúc gia đình chính là lòng chung thuỷ của hai vợ chồng. Người ta bảo: “Thuận vợ thuận chồng, tác bể Ðông cũng cạn”. Vì sự tà dâm của một trong hai người bạn đường mà trong gia đình thường xảy ra những vụ ghen tương, cãi vã, đánh đập có khi đến gây án mạng. Có khi, để trả thù, người ta thường thấy xảy ra cái cảnh “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Một người chồng để tâm dòm ngó vợ người, thì chính vợ con họ cũng lăm le vạch rào sang nhà kẻ khác rồi. Họ phá hạnh phúc gia đình ngưởi, thì chính hạnh phúc gia đình họ cũng đã tan rã trước… ”

Hòa Thượng cũng nhắc lại Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh “ …Lễ bái phương Tây, chồng đối với vợ, sống trong lễ độ, giao phó việc nhà, tùy sức sắm sửa áo quần nữ trang, đi về đúng giờ, đừng để chờ đợi. Một lòng chung thủy, không để nghi ngờ, gia đình kém vui. Vợ đối với chồng, hòa nhã kính nhường. Dậy trước ngủ sau, công dung ngôn hạnh, nền nếp khuê môn, làm bếp cho khéo, vá may đủ dùng, giữ gìn tài sản, không xa xỉ xài, giáo dục cháu con, mái nhà êm ấm …”

Buổi Lễ kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày sau khi Hòa Thượng chúc phúc, tặng quà, chụp hình kỷ niệm.

BHD GĐPT Từ Hiếu

Bài khác nên xem

Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Áo Lam

BHD.GĐPT Quảng Nam phân ưu cùng BHD.GĐPT Bình Định

Thành Kính Phân ưu

phuocthanh