BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

Ngày 11-02-2015 BHD Lâm Đồng do chị Tâm Mậu Lê Thị Chi TB Hướng Dẫn làm trưởng đoàn cùng ace BHD- BDD/BHD tại Đức Trọng Lâm Hà, các đơn vị trong tỉnh đã về tại tư gia anh chị Nho – Hà phúng viếng chia buồn và dâng lời nguyên cầu hương linh cụ bà NGUYỄN THỊ LIỄU pd QUẢNG THỦY là nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ, thân mẫu anh Trần Tín PT UV Tổ Kiểm BHD/LĐ, chị Trần Thị Hà TK/BHT/GĐPT/Viên Quang Dalat – Buổi lễ đã tiến hành trang nghiêm, sau phần niêm hương đãnh lễ Phật là phần nhiễu quan của tất cả ace Lam Viên. Chị Trưởng Ban đã thay lời cho tất cả ace ngỏ lời chia buồn cùng tang quyến, đồng thời sách tấn ace trong tang quyến cố nén đau thương để gia tâm nguyện cầu cho hương linh sớm về cỏi an lành trong hào quang của Chư Phật.

Vp BHD GĐPT Lâm Đồng
Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Thành phần Ban Tổ chức – Chương trình Lễ tang của cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN

Ý nghĩa thượng đại tràng phan

nhuanphap

Thảo Luận Về Tiêu Hướng Phát Triển Văn Nghệ GĐPT

ducquang