Phân Ưu

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di ĐàPhật

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tỉnh Bình Phước

 Vô cùng thương tiếc Anh

 Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ _Nguyễn Sĩ Thiều

 Phó Trưởng Ban ngành Nam Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

 Đã xã báo thân lúc 19h ngày 24 / 7 / 2011

 Tại tư gia số 10 Đào Duy Từ Thành Phố Huế

 Hưởng thọ 85 tuổi

 

Toàn thể HT và Đoàn Sinh chúng em nhất tâm cầu nguyện chơn linh anh trực vãng tây phương

BAN HƯỚNG DẪN / G Đ P T / BÌNH PHƯỚC

 

 

 

Bài khác nên xem

Cáo bạch: Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH viên tịch

nhuanphap

Cáo tang: HTr cấp Tấn Minh Từ – Trác Xuân Nam (GĐPT Bình Thuận) mệnh chung.

Huệ Quang GĐPTVN

HĐTGCM – Thông bạch tổ chức kỳ nguyện và vận động cứu trợ

nhuanphap