Phân Ưu

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di ĐàPhật

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tỉnh Bình Phước

 Vô cùng thương tiếc Anh

 Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ _Nguyễn Sĩ Thiều

 Phó Trưởng Ban ngành Nam Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

 Đã xã báo thân lúc 19h ngày 24 / 7 / 2011

 Tại tư gia số 10 Đào Duy Từ Thành Phố Huế

 Hưởng thọ 85 tuổi

 

Toàn thể HT và Đoàn Sinh chúng em nhất tâm cầu nguyện chơn linh anh trực vãng tây phương

BAN HƯỚNG DẪN / G Đ P T / BÌNH PHƯỚC

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Khấp Báo

nhuanphap

Thư Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

datthinh