Lễ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 8

Vào hai ngày ngày 6,7/6/2015, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã tổ chức giải trình luận văn Bậc Lực lần thứ 8 tại thiền viện Tuệ Quang.

Đồng quang lâm chứng minh lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Nhuận Châu, Phó Tổng Thư ký Ban Thường trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam; Thượng tọa Thích Thông Phổ, Trụ trì thiền viện Tuệ Quang, Ủy viên Nghiên cứu và Phát triển GĐPT – HĐCVGH GĐPT Việt Nam.

Thân lâm chủ tọa và hiện diện trong lễ khai mạc có Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD Trung ương; Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Ủy viên Nội vụ BHD Trung ương; Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa, Phó Tổng Thư ký BHD Trung ương; Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung ương – Chủ tịch Hội đồng chấm giải trình luận văn bậc Lực.

Lễ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 8 còn có quý anh chị Huynh trưởng các BHD tỉnh thị đồng về tham dự. Hiện diện trong lễ khai mạc và xuyên suốt quá trình giải trình luận văn có 07 Huynh trưởng thành viên Hội đồng chấm giải trình luận văn và 112 Huynh trưởng học viên bậc Lực tham gia giải trình.

Sau nghi thức khai mạc, Thượng tọa Phó Tổng Thư ký Ban Thường trực HĐCVGH đã có thời pháp thoại với đề tài “Huynh trưởng GĐPT Việt Nam và thất thánh tài”. Một đề tài sâu sắc, ý nghĩa, thực tiễn đối với sinh hoạt của người Huynh trưởng. Thông qua đề tài cũng gợi mở nhiều nội dung cho các Huynh trưởng tham gia giải trình luận văn.

Bước vào nội dung giải trình luận văn lần thứ 8. Với 112 Huynh trưởng tham gia giải trình 55 đề tài thuộc các bộ kinh Lăng Nghiêm, Thắng Man, Kim Cang, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, Pháp Hoa; 01 đề tài về Tứ vô lượng tâm và 03 đề tài về công tác huấn luyện, tu học, sinh hoạt của tổ chức. Các đề tài trên được Hội đồng chấm giải trình luận văn tổ chức giải trình theo phương thức mới, bằng cách phân các Huynh trưởng học viên theo từng nhóm đề tài của từng bộ kinh. Mỗi Huynh trưởng học viên phải tự chuẩn bị cho nhóm đề tài của mình và bốc thăm ngẫu nhiên, Huynh trưởng nào hữu duyên sẽ trình bày kiến giải và thành quả của mình trước Hội đồng và đại chúng. Đối với các học viên chưa đủ duyên để thuyết trình thì tất cả đều nhận câu hỏi phản biện, trình diện và trả lời trước Hội đồng và đại chúng. Vì thế, tất cả Huynh trưởng học viên đều phải nghiên cứu sâu nội dung đề tài của mình, sự chuẩn bị, đầu tư cho đề tài ngang bằng nhau một cách nghiêm túc thông qua quá trình tu học của bản thân và tham gia giải trình lần này. Có tất cả 25 Huynh trưởng học viên giải trình và 87 Huynh trưởng trả lời câu hỏi trước Hội đồng chấm giải trình luận khóa.

Sau mỗi nhóm đề tài, toàn thể Huynh trưởng học viên được Chư tôn đức chứng minh chỉ dạy để đề tài được sáng hơn và quan trọng là thông qua các đề tài, các Huynh trưởng áp dụng vào đời sống hằng ngày của bản thân và ứng dụng vào việc sinh hoạt GĐPT.

Trong hai ngày giải trình, ngoài việc giải trình luận văn của mình, các Huynh trưởng học viên đã tham gia khóa lễ sám hối theo nghi thức của thiền viện. Đồng thời trong tối ngày 6/6, anh chị em đã có một khoảng thời gian tâm tình, hội luận về sinh hoạt của tổ chức. Đây là dịp để BHD Trung ương lắng nghe những thao thức, vướng mắc và trở ngại của các Huynh trưởng tại các tỉnh, thị.

Tại lễ bế mạc, toàn thể Lam viên cung nghinh Thượng tọa CVGH cùng Chư tôn đức tại thiền viện quang lâm chứng minh. Trong buổi lễ có sự hiện diện chủ tọa của Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Ngoài ra, được sự hứa khả của Thượng tọa CVGH, quý bác trong đạo tràng thiền viện Tuệ Quang cùng tham dự lễ bế mạc.

Khép lại hai ngày giải trình luận văn là tấm lòng của nhị vị Thượng tọa CVGH GĐPT Việt Nam trong sứ mạng giáo hóa chúng sanh, thương tưởng đến tầng lớp thanh thiếu nhi mà bảo bọc, đem sở học sở tri giảng dạy cho các anh chị em. Là hình ảnh thương kính bằng chính thân giáo của quý anh chị trong BHD Trung ương, quý anh chị trong Hội đồng chấm giải trình luận văn. Là hình ảnh thân thương của những Huynh trưởng học viên với mái tóc đã bạc màu theo năm tháng cùng đồng hành với những Huynh trưởng tuổi đời còn rất trẻ. Tất cả bằng tâm lực, trí lực, nguyện lực của mình vì mục đích và tiền đồ của tổ chức mà tinh cần tu học, dấn thân phụng sự lý tưởng, với ước mong được báo đáp thâm ân của Chư tôn đức và quý anh chị đã hướng dẫn, tài bồi, đó cũng chính là hạnh nguyện của toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam để mái nhà Lam được vững bền, trường tồn trong lòng dân tộc và đạo pháp.

Bài, ảnh: Nhuận Pháp

LỄ KHAI MẠC

bac Luc 1 (1) bac Luc 1 (2) bac Luc 1 (3) bac Luc 1 (4) bac Luc 1 (5) bac Luc 1 (6) bac Luc 1 (7) bac Luc 1 (8) bac Luc 1 (9) bac Luc 1 (10) bac Luc 1 (11) bac Luc 1 (12) bac Luc 1 (13) bac Luc 1 (14) bac Luc 1 (15) bac Luc 1 (16) bac Luc 1 (17) bac Luc 1 (18) bac Luc 1 (22) bac Luc 1 (23) bac Luc 1 (24) bac Luc 1 (25) bac Luc 1 (26)
PHÁP THOẠI CỦA THƯỢNG TỌA CVGH
bac Luc 1 (28)
bac Luc 1 (29) bac Luc 1 (30) bac Luc 1 (31)
GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN
bac Luc 1 (32) bac Luc 1 (33) bac Luc 1 (34) bac Luc 1 (35) bac Luc 1 (36) bac Luc 1 (37) bac Luc 1 (38) bac Luc 1 (39) bac Luc 1 (40) bac Luc 1 (41) bac Luc 1 (42) bac Luc 1 (43) bac Luc 1 (44) bac Luc 1 (45) bac Luc 1 (46) bac Luc 1 (47) bac Luc 1 (48) bac Luc 1 (49) bac Luc 1 (50) bac Luc 1 (51) bac Luc 1 (52) bac Luc 1 (53) bac Luc 1 (54)
KHOÁ LỄ PHẬT ĐẦU NGÀYbac Luc 1 (55) bac Luc 1 (56) bac Luc 1 (57) bac Luc 1 (58)
SINH HOẠT ĐẦU NGÀY
bac Luc 1 (59)
bac Luc 1 (60) bac Luc 1 (61) bac Luc 1 (62) bac Luc 1 (63) bac Luc 1 (64) bac Luc 1 (65) bac Luc 1 (66) bac Luc 1 (67)
GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN (tt)
bac Luc 1 (78) bac Luc 1 (79) bac Luc 1 (80) bac Luc 1 (81) bac Luc 1 (82) bac Luc 1 (83) bac Luc 1 (85) bac Luc 1 (86) bac Luc 1 (87) bac Luc 1 (88) bac Luc 1 (89) DSC_0023_1 DSC_0025_1 DSC_0029_1 DSC_0031_1 DSC_0033_1 DSC_0037_1 DSC_0039_1 DSC_0042_1 DSC_0043_1 DSC_0044_1 DSC_0049_1 DSC_0051_1 DSC_0053_1 DSC_0055_1 DSC_0060_1 DSC_0069_1 DSC_0073_1 DSC_0075_1 DSC_0077_1 DSC_0078_1 DSC_0080_1
LỄ BẾ MẠC
DSC_0084_1
DSC_0090_1 DSC_0091_1 DSC_0093_1 DSC_0094_1 DSC_0098_1 DSC_0108_1 DSC_0110_1 DSC_0115_1 DSC_0117_1 DSC_0122_1 DSC_0125_1 DSC_0127_1 DSC_0129_1 DSC_0131_1 DSC_0134_1 DSC_0148_1 DSC_0157_1 DSC_0221_1
GĐPT ĐỨC VIÊN HỖ TRỢ CÔNG TÁC ẨM THỰC
DSC_0221_1a (1)
DSC_0221_1a (2) DSC_0221_1a (3) DSC_0221_1a (4)
HÌNH ẢNH LƯU NIỆM
Hinh ln (2)
Hinh ln (3) Hinh ln (6) Hinh ln (7) Hinh ln (8) Hinh ln (9) Hinh ln (10) Hinh ln (11) Hinh ln (12) Hinh ln (13) Hinh ln (14) Hinh ln (15)

Bài khác nên xem

Thông điệp Phật Đản PL.2568 của Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huệ Quang GĐPTVN

HĐTGCM – Thông bạch tổ chức kỳ nguyện và vận động cứu trợ

nhuanphap

Họp mặt ngành nữ GĐPT Lâm Đồng

nhuanphap