Lễ Truy Thăng cấp Tấn Cho Cố Huynh Trưởng Tâm Trí Nguyễn Thái Cường

Vừa qua ngày 21.12.2012 BHD/GĐPT/Lâm Đồng được sự ủy nhiệm của BHD/TƯ/GĐPT/VN đã tổ chức Lễ truy thăng cấp Tấn cho HTr Tâm Trí Nguyễn Thái Cường vị pháp thiêu thân ngày 19.9.Nhâm Thìn tại Trại trường GĐPT/VN.

Chứng minh buổi lễ có: Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền thành viên Ban Thường Trực – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT/VN, Ni Sư Thích Nữ Diệu Thanh Cố Vấn Giáo Lý GĐPT/Pháp Hoa/Đalat.

Về phía BHD Trung Ương còn có Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi Tổng Thư Ký, Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn Uỷ Viên Tổ Kiểm, Anh Tâm Hậu HĐ Cấp Tấn, Anh Quảng Tín ĐD/BHD/TƯ GĐPT Việt Nam tại Miền Khuông Việt, Anh Phổ Minh Trưởng Ban  Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng, Chị Tâm Mậu Phó Trưởng Ban BHD GĐPT Lâm Đồng cùng quý Anh Chị Uỷ Viên, Phụ tá , Uỷ viên BHD GĐPT Lâm Đồng, các anh chị HTr GĐPT Pháp Hoa, các anh chị HTr trong khu vực thành phố Dalat.

Buổi lễ được tổ chức long trọng tại nhà Tổ chùa Pháp Hoa, nơi đang ký linh của Anh Tâm Trí. Trong không khí trang nghiêm sau những phần nghi thức truyền thống của tổ chức do anh Thiện Pháp dẫn chương trình là phần công đọc tiểu sử của anh, mọi người vô cùng xúc động với những công việc của anh, tiếp theo là phần đọc Quyết Định truy thăng cấp Tấp và trao cấp hiệu với những lời cảm niệm của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền đã tán thán công đức của anh với hạnh nguyện to lớn nguyện vị Pháp thiêu thân cầu cho chúng sanh an lạc, đạo Pháp trường tồn, GĐPT Việt Nam vượt qua phong ba, sóng gió để thực hiện hạnh nguyện của tổ chức:” Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. Buổi lễ đã kết thúc trong niềm thương kính của tất cả mọi thành viên hiện diện. Sau đó là lễ kỳ siêu chung thất cho cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Trí Nguyễn Thái Cường.

Vp BHD GĐPT Lâm ĐồngP1000862_zps29426296 (1)Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Áo Lam

Khóa bồi dưỡng hành chánh Tổng thư ký – Phó Tổng thư ký toàn quốc – năm 2023

nhuanphap