Lễ Bố tát kỳ 1 tháng 4 năm 2015

???????????????????????????????
Ban Hướng Dẫn Trung GĐPT Việt Nam ra Thông Tư  Số : 15.015/HDTƯ/P.TB-ĐH ,  ngày 30 tháng 01 năm 2015. Nội dung Thông Tư “…Việc tu học, huấn luyện luôn được đặt lên hàng đầu để Huynh trưởng chúng ta luôn biết kiện toàn tự thân, có thể hoàn thành tốt sứ mạng giáo dục của tổ chức giao phó. Trong những năm gần đây việc kiến lập giới đàn để cho Huynh trưởng phát tâm thọ giới có khó khăn. Tuy nhiên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cũng đã cung thỉnh Chư tôn đức kiến lập 3 giới đàn và truyền trao giới pháp cho các giới tử là Huynh trưởng thọ Thập Thiện, Bồ Tát Giới tại gia cho hơn 1.000 Huynh trưởng các Cấp. Đây là một việc đáng tán dương công hạnh các Huynh trưởng đã thọ giới. Nhưng việc học giới và tụng giới của Huynh trưởng lại còn quá ít. Vâng theo lời chỉ dạy của Chư tôn đức trong BTT HĐCVGH GĐPT Việt Nam, Nay BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam chỉ thị đến các BHD Tỉnh Thị cần triển khai một số vấn đề trọng yếu như sau : BHD các Tỉnh Thị kính trình lên Chư tôn đức tại các Chùa ở đia phương để xin tổ chức hàng tháng 2 kỳ tụng giới cho Huynh trưởng. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam khuyến tấn toàn thể Huynh trưởng đã thọ giới cố gắng sắp xếp thời gian để đi tụng giới ít nhất 01 lần 01 tháng…

Thực hiện tinh thần Thông Tư; BHD GĐPT Quảng Đức đã tổ chức tụng giới 2kỳ/tháng tại 2 địa điểm chùa Huê Lâm vào ngày mùng một, chùa Long Vĩnh ngày rằm.

Mục đích Đức Phật chế giới luật để giúp cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Nếu không hiểu ý nghĩa của giới luật, xem giới luật là sự ràng buộc hay vì lòng hiếu kỳ mà thọ giới thì đó là điều sai lầm. Bản chất của giới luật là đạo đức, kính trọng người giữ giới là kính trọng đạo đức. Giới là nếp sống thanh tịnh, là nền tảng của sự giác ngộ giải thoát. Do vậy, người học Phật đầu tiên phải học giới luật để cho mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Nếu đã thọ giới rồi, hành vi ngang ngược trái với đạo lý, vô tình làm mọi người xem thường bản thân mình, chẳng những không giúp ta thoát khổ đau trong hiện tại và tương lai mà còn mang nhiều lỗi lầm thật đáng tiếc”

Vào lúc 20g00 rằm tháng 2 năm Ất Mùi,  Lễ Bố tát đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại chùa Long Vĩnh – Quận 3-  Tp HCM.

Chương trình lễ Bố tát do Thượng Tọa Thích Quảng Tánh –  Tri sự chùa Long Vĩnh làm Tuyên luật sư, nội dung:

Tam quy ngũ giới

Tam quy Thập thiện giới

Tam quy Bồ tát giới tại gia

Hồi hướng

Buổi lễ được khép lại vào lúc 21g00 trong niềm hân hoan của Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

 Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

 0 1 2 3 4 5 6 7

Bài khác nên xem

Tâm thư Lễ Vu Lan PL.2564 – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Ý nghĩa màu lam

datthinh

BHD.GĐPT Lâm Đồng: Liên Trại A Nô Ma-Ni Liên Và Tuyết Sơn Khu Vực Đức Trọng – Lâm Hà

Huệ Quang GĐPTVN