LAM LỘ TU TRÌ

anhnghethuat_baotoan (4)

Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN kính mến!

Trong ta bà uế độ đường trần gian hiễm nạn chập chùng chưa chọn bước thì vô thường đã bức bách, niềm vui chưa trọn khổ đau, phiền não bủa vây khó thoát. Thế nhưng khi ta khoát Lam Y thì Lam Lộ sáng ngời mời gọi:

– Mười đường ta chớ sa chân lở bước, cảnh phù sanh uế trược chớ vào: 1. Sát sanh; 2. Trộm cướp; 3. Tà dâm; 4. Nói dối; 5. Nói thêu dệt; 6. Nói lời ác; 7. Nói hai lưỡi; 8. Tham lam; 9. Tật đố; 10. Tà kiến. Thì coi như cửa đóng then cài vào các đường ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH, A TU LA. Mở cửa nhơn thiên, tứ thánh.

– Mười điều siêu sanh lên khỏi cõi người đắc nhập các từng trời thiên giới: Thuật ngữ nhà Phật gọi là SIÊU PHÀM NHẬP THÁNH. Xin nhớ vâng làm: 1.Không sát sanh; 2. Không trộm cướp; 3. Không tà dâm; 4.- Không nói dối; 5. Không nói thêu dệt; 6. Không nói lời ác độc; 7. Không nói lời đâm thọc; 8.-Không tham lam; 9. Không tật đố; 10. Không tà kiến.

– Và từ đó ta được trang bị 10 pháp đi thẳng đến tịch diệt vô vi nát bàn: 1. Niệm Phật; 2. Niệm Pháp; 3. Niệm Tăng; 4. Niệm Giới; 5. Niệm Thí; 6. Niệm Thiên; 7. Niệm Chỉ Quán; 8. Niệm Sổ Tức (an ban); 9. Niệm thân; 10. Niệm tử.

Hãy khởi xuất chí hướng xuất trần thượng sĩ chẳng những lấp các nẻo Địa nguc, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La, Người mà còn đoạn luôn đường sanh thiên. Chúng ta là con Phật chỉ có một con đường sinh vào cõi nước Phật thành Phật chứ không thành một quả vị nào khác.

Thân kính chào tất cả ACE.

Thị Nguyên

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa Tàn 4: Học Làm Mục Tử

ducquang

GĐPT Đồng Nai tổ chức lễ Hiệp Kỵ – năm Tân Sửu – 2021

Câu chuyện ” Tử Uyên Thê “

datthinh