Bài ca Hiệp kỵ

SuBienQuangNam_06

(Duy Xuyên Quảng Nam)

Tôi xin hát bài ca về trai đàn KỲ SIÊU HIỆP KỴ TIẾN BẠT GIẢI OAN do Ban Hướng Dẫn GĐPT/QN kiến lập đàn tràng. Y như pháp báo ân người đã mất. Nguyện cầu cho tất cả vãng sanh, xả u tối si mê quay về Tịnh Độ. Bỏ chốn u đồ mà thoát hóa hoa khai.

Nhớ chư anh linh, chơn linh, và hương linh Chín vị đã được người đương thời và giáo hội liệt vào hàng thánh tử vì đạo. Làm người ai không khát khao chơn lý. Sống có niềm tin và lý tưởng Tâm Linh.

Sáu mươi tám anh chị em bị bỏ bao bố trôi sông! Hoặc bắn chết vùi thân nơi hào sâu rừng rậm mà thân nhân không thấy được bóng dáng hình hài.

Mười hai anh chị bị chết oan khiên trong thân phận làm người.

Và có đến bảy trăm Huynh Trưởng mãn sinh phần về thế giới bên kia. Còn có trên hai ngàn đoàn sinh đã mất. Từ khi vào lạ cho đến ngày nay, sướng khổ nào hay, thăng trầm ai biết!

Là Phật tử thì suốt đời thi thiết tri ân người và ra sức báo ân. Ai không muốn kiến lập đàn nơi chùa to Phật lớn có không gian để Phật tử vân tập hàng ngàn kết tâm nguyện mà kỳ siêu bạt độ? Xin thưa anh xin thưa chị xin thưa quý vị chánh quyền chỗ nào là vùng đất thiêng có thể kết thiện duyên kiến tạo đàn tràng kỳ siêu bạt độ!

Chúng tôi khổ vì suốt đời vong thân. Chúng tôi khổ vì suốt đời vong bản ngay trên ruộng đồng sông núi của quê hương!

Đất nước Quảng Nam nghèo về bạc tiền tài sản nhưng không nghèo khí tiết, nhân nghĩa tình người. Chí trượng phu cao ngất mấy từng xanh. Lòng độ lượng như biển đông lai láng, sáng tỏa niềm tin còn hơn ngọn hải đăng kia.

Bàn tay thưa nào che được mắt thánh! Côn đồ nào thường tại giữa thiên thanh! Chúng ta nào phải kẻ thông manh, nhưng tuyệt đối không chơi trò gió lá. Bởi anh chị em và tôi đâu phải phường xa lạ. Cùng quốc tổ cùng là đều con rồng cháu tiên. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Tổ quốc ta kia: Hoàng Sa, Trường Sa còn đó, hang Bắc Bó, ải Nam Quan còn mất hỡi anh em? Cha ông chúng ta có câu “Máu chảy ruột mềm”! Ruột không mềm là Sài Lang là cầm thú! Có gì vui mà cười cợt thách đố mắng mỏ nhau.

Xin nén thương đau anh chị em chúng ta xin cùng ngồi lại, phải biết cho: Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Nay ra đi cũng tính lúc phải quay về!

Bách Lý Hề! Bách Lý Hề! Nào đâu mãi mãi chăn dê!

VIỆT NGUYÊN

Bài khác nên xem

Tưởng niệm Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu – Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật đản PL.2563

Huệ Quang GĐPTVN

Định hướng tương lai với thế hệ tăng sĩ trẻ ngày nay

Linh Nguyên