Lục Hòa

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Chuẩn bị :

Một số hình ảnh về sinh hoạt trong thiền viện hoặc ở các chùa của chư tăng ni.

II. Giờ học :

1.  Em nghe :

Các bậc tu hành cùng ăn, cùng ở, cung tu, cùng học và luôn giũ được hòa khí là nhờ sống đúng theo tinh thần lục hòa.

Noi gương các bậc Tăng, Ni, chúng ta cần theo 6 nguyên tắc sống sau đây :

–   Thân hòa đồng trú : Cùng chung sống với nhau, đoàn kết và xem nhau như anh em ruột.

–   Khẩu hòa vô tranh :         Nói năng với nhau ôn hòa, có điều gì không bằng long phải dịu dàng giải thích cho nhau nghe, đừng cãi vã mà sinh ra giận hờn.

–   Ý hòa đồng duyệt : Mỗi người một ý riêng, cần đưa ra thảo luận tìm ý hợp lý, hợp tình nhất để việc làm có kết quả tốt.

–   Kiến hòa đồng giải :         Ai biết điều gì hay, hiểu điều gì mới cần đem ra giải bày cho nhau cùng hiểu, không giữ riêng cho mình.

–   Giới hòa đồng  tu : Luôn giúp đỡ, khuyến khích nhau giữ giới luật, tiến tu cho thành công.

–   Lợi hòa đồng quân : Khi có nguồn lợi gì, vật gì phải đem ra chia đều cho nhau, đừng giữ hưởng 1 mình hoặc chia kẻ nhiều, người ít.

2.  Em trả lời :

–   Nhờ có pháp nào mà các bậc tu hành sống hòa thuận với nhau ?

–   Noi gương các vị Tăng, Ni, em cần giữ những nguyên tắc sống nào ?

–   Hãy giải thích từng nguyên tắc một.

3.  Em nhớ :

Thân hòa vui ở cùng nhau

Khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng

Ý hòa thảo luận suy bàn

Kiến hòa đồng giải hoàn toàn hiểu chung

Lợi hòa phân phối khắp cùng

Giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì.

4.  Em thực hành :

–   Sống hòa thuận trong đoàn, trong gia đình.

–   Nói năng dịu dang, không gây gỗ, cãi cọ nhau.

–   Thắc mắc điều gì hỏi nhau hoặc hỏi anh chị trưởng.

–   Có những hiểu biết mới lạ trình bày cho nhau biết để xây dựng đoàn.

–   Giúp nhau giữ luật, châm ngôn Đoàn.

–   Chia đều các tặng phẩm hoặc giữ làm của chung cho đoàn.

 

 

Bài khác nên xem

Truyền tin : Bảng Morse

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi Kết khóa Bậc học Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPTVN Tổ Chức Gỉai Trình Luận Văn Hoàn Tất Bậc Lực Lần 6

phuocthanh