BHD GĐPT Bình Thuận tham gia Lễ Bố tát

Ngày 26/03/2013, dưới sự chứng minh của Hòa thượng thượng Trừng hạ Khiết, trên 50 Huynh trưởng các cấp, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận vân tập về chùa Quảng Đức, thị xã La Gi, tham gia khóa lễ Bố tát Tụng giới hàng tháng.


Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

1.DSCF9657

1.dscf9657 - Upanh.com
2.dscf9651 - Upanh.com
3.dscf9645 - Upanh.com
4.dscf9652 - Upanh.com
5.dscf9662 - Upanh.com
6.dscf9684 - Upanh.com
7.dscf9681 - Upanh.com

Bài khác nên xem

Nghi thức Cúng dường Lễ Phật đản PL 2565

Huệ Quang GĐPTVN

Năm hạnh của người Phật tử.

datthinh

BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

phuocthanh