Kính thông tin: Cụ bà Lê Thị Ân (mẫu thân của TT Nhuận Châu) từ trần.

Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam kính thông tri đến toàn thể quý anh chị Thành viên BHD Trung ương GĐPTVN; Quý BHD – BĐD – BĐH GĐPT Tây Nam Phần, BCH Trung ương Cựu Huynh trưởng GĐPTVN:

Thân mẫu của Thượng tọa THÍCH NHUẬN CHÂU, Phó Tổng thư ký Ban Thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN:

Cụ bà: THỊ ÂN Pháp danh: TÂM HẬU; sinh năm Đinh Sửu (1937).

Thuận lý vô thường xả báo thân vào lúc 03h00 ngày 29.06.2023 (nhằm ngày 12 tháng 05 năm Quý Mão). Hưởng thượng thọ: 87 tuổi.

Tang lễ cử hành tại tư gia: Phường Bảo Vinh, Tp. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Lễ nhập quan vào lúc: 15h00 ngày 29.06.2023 (nhằm ngày 12 tháng 05 năm Quý Mão).

Lễ kính viếng của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN, Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPTVN cử hành vào lúc 17h00 ngày 30.06.2023 (nhằm ngày 13 tháng 05 năm Quý Mão).

+ Quý BHD, BĐD, BĐH GĐPT các tỉnh/thị tùy thuận nhân duyên cử phái đoàn kính viếng chơn linh. (Các Đơn vị đến tại Chùa Bảo Sơn, Long Khánh, sẽ có người hướng dẫn đến Tang đường).

Lễ di quan vào lúc: 07h00 ngày 02.07.2023 (nhằm ngày 15 tháng 05 năm Quý Mão). An táng tại: Hoài Ân Viên, Tp. Long Khánh.

Lam viên GĐPTVN thành kính ngưỡng nguyện Chơn linh Cụ bà vãng sanh Phật quốc.
Chúng con xin thành tâm phân ưu sâu sắc lên Thượng tọa ân sư cùng tang quyến.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà thành kính Phân ưu

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tôi yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang

Khấp báo: HTR Cấp Dũng LÊ CAO PHAN Mệnh Chung

nhuanphap