Kính mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo – Kỷ niệm 20 năm thành lập NHƯ THỊ THẤT

IMG_0352

IMG_0351ính Mừng

Bài khác nên xem

Lý tưởng lam.com thành kính phân ưu

phuocthanh

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GDPT Khánh Hòa: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh