BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phân Ưu cùng Tang gia HTr Không Tuỳ Trần Quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

 Cụ ông: TRẦN QUANG NGUYÊN

 là Thân phụ của HTr cấp Tấn Không Tùy Trần Quốc

 Uỷ viên Nội Vụ BHD.GĐPT.BRVT

 Gia phụ của HTr cấp Tín Không Phiên Nguyễn Thị Liền

 Ủy viên Nữ  Phật tử BHD.GĐPT.BRVT

 Đã từ trần tại quê nhà Thôn Trà Trì, huyện Hải lăng, tỉnh Quảng Trị

 hưởng thọ 93 tuổi

Toàn thể BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

 Nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ ông sớm siêu sanh Lạc Quốc.

 Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Bản tin số 3: Lễ tang HTr Trương Công Oai

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn Quảng Đức-Saigon Kính viếng

ducquang

Nữ Huynh trưởng GĐPT Long Hoa – Cắt mái “tóc thề” gây quỹ cho bệnh viện

phuocthanh