BHD Gia Định: Phân ưu

vong hoa 14-01a

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Nhận được tin:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ QUYÊN, Pháp danh Tâm Luyến

Sinh năm 1918 (Mậu Ngọ)

Từ trần lúc 23h00 ngày 28.05.2016 nhằm ngày 22.04 Bính Thân.

Hưởng thọ: 99 tuổi.

Là Thân mẫu của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – LÊ VĂN SAN, Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Ban Hướng Dẫn – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT Gia Định

Thành tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Tâm Luyến

Thượng phẩm thượng sanh Hoa Khai Kiến Phật.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

***

BHD GĐPT Gia Định

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Lễ truyền đăng Liên trại A Dục 20 – Lộc Uyển 27

nhuanphap

Đại lễ khánh tạ Tam bảo Tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

Hoa Kỳ: Trưng bày Xá Lợi quý hiếm của Phật Giáo – Pháp Bảo ( Dịch từ Buddhistdoor International)

phuocthanh