Kính báo tin: Ni Sư Thích Nữ Thuần Tánh tân viên tịch

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM
Kính báo tin:
Tỳ-kheo-ni THÍCH NỮ THUẦN TÁNH, pháp danh Diệu Dung, thế danh PHẠM THỊ XUÂN VIÊN. Sinh năm 1933 tại Cần Thơ.
Vừa thu thần viên tịch lúc 1 giờ sáng ngày 14/6/2023 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Quý Mão) tại Thiền viện Linh Chiếu, tỉnh Đồng Nai. Trụ thế 91 năm, 31 hạ lạp. Linh quan hiện quàn tại Thiền viện Linh Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trước ngày thế phát xuất gia, Ni sư nguyên là Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam, Uỷ viên Thiếu Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam (Nhiệm kỳ I 1964 – 1966).
Ni Sư cũng là bào tỷ của Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hoà, thành viên Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam.
Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam kính thông tin đến Chư Tôn đức Cố vấn Giáo hạnh, Chư Tôn đức Tăng Ni xuất thân từ GĐPT, Lam viên GĐPT khắp nơi đồng tri tường và tùy duyên viếng tang, cầu nguyện.
Ngưỡng nguyện Giác linh Ni sư tân viên tịch Thích Nữ Thuần Tánh cao đăng Phật quốc.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT THUỲ TỪ PHÓNG QUANG TIẾP ĐỘ GIÁC LINH.

Bài khác nên xem

Điếu từ của BĐD GĐPT Quảng Ngãi

datthinh

BHD Trung Ương GĐPTVN Thành Kính Phân Ưu

ducquang

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Thành Kính Phân Ưu

ducquang