Khóa Huấn Luyện Xướng Ngôn Viên do BHD Quảng Nam tổ chức

 

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 4 tháng 2 năm 2015) – Diệu Âm

phuocthanh

Lễ hiệp kỵ của BHD GĐPT Đà Nẵng

Huệ Quang GĐPTVN

Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng – năm Canh Tý (2020)