Khóa Huấn Luyện Xướng Ngôn Viên do BHD Quảng Nam tổ chức

 

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Hình ảnh: Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Đức Phương – Đêm văn nghệ Phật đản PL 2558

nhuanphap

Phật Đản Chùa quê ngoại thành(Bình Chánh- TP HCM)

phuocthanh