Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch

Thành kính đảnh lễ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

 vừa được tin Đức Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Tăng Thống Gíao Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam,

 Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Vừa thâu thần viên tịch tại chùa Pháp Luân,

Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ

Lúc 6 giờ 19 phút ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Thìn ( 05.12.2012 )

Trụ thế 86 tuổi, hạ lạp 66 năm.

Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ  ngày  12 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Pháp Luân.

Lễ trà tỳ sẽ được cử hành lúc 13giờ30  ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại nhà quàn Vĩnh Phước

Sự ra đi của Hòa thượng là một mất mát lớn cho Giáo hội trong và ngoài nước.

BHD Trung Ương cùng toàn thể Huynh Trưởng , Đoàn sinh GĐPT Việt Nam,

Thành kính đảnh lễ và  nhất tâm cầu nguỵện Giác Linh Đức Cố Phó Tăng Thống  Ta bà nguyện mãn – Quả chứng vô sanh – Tái hiện đàm hoa.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Lễ di quan cố HTr cấp Tấn Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Tâm Lễ

Hoa Kỳ: Trưng bày Xá Lợi quý hiếm của Phật Giáo – Pháp Bảo ( Dịch từ Buddhistdoor International)

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng Hiền Thê cố HTr cấp Dũng Nguyên Y

phuocthanh