Lam viên GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư.

 

 

ĐANG CẬP NHẬT

Bài khác nên xem

[TRỌN BỘ ẢNH 500 TẤM] Hội Dũng 2012 – GĐPT Gia Định

nhuanphap

Tin Buồn

phuocthanh

Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh