Lam viên GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư.

 

 

ĐANG CẬP NHẬT

Bài khác nên xem

LỄ HIỆP KỴ GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng Tổ Chức Giao Lưu Ngành Đồng Khu Vực Đức Trọng-Lâm Hà

phuocthanh

Cảm niệm Pháp Nạn

nhuanphap