Kết Khóa Tu Học Bồ Tát Giới tại gia

Ngày 12/01/2013, Miền Khánh Hòa kết khóa tu học Tu Học Bồ Tát Giới tại gia năm thứ nhất – 2012, do Thượng tọa Giáo thọ Thích Nhuận Châu – Phó Tổng thư ký Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN  giảng huấn.

Thời tu gian tu học:

–         Khai khóa ngày 07/01/2912

–         Mỗi tháng học một kỳ, vào ngày thứ bảy, tuần thứ hai hằng tháng

–         Địa điểm học, tại chùa Long Thọ – Long Khánh – Đồng Nai

Theo học gồm có các Huynh trưởng Bồ tát giới tại gia Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh, trực thuộc miền Khánh Hòa:

  1. BHD GĐPT Bình Thuận            : 40 học viên
  2. BHD GĐPT Đồng Nai               : 20 học viên
  3. BHD GĐPT Biên Hòa                : 16 học viên
  4. BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu: 20 học viên

Tổng cộng khóa học gồm có      : 96 học viên

Cuối giờ kết khóa, Thượng tọa Giáo thọ đã tặng thưởng lẵng hoa cho đơn vị Bình Thuận, mặc dù đơn vị ở cách xa, nhưng có giới tử tham gia tu học đông nhất và đều đặn nhất

Thời gian khai khóa năm thứ hai:  ngày 02/03/2013, nhằm ngày 21/01/Quý Tỵ

Tài liệu được Thượng tọa Giáo thọ Thích Nhuận Châu giảng cho chúng Bồ tát giới tại gia, Miền Khánh Hòa tu học trong thời gian qua là bộ “Du Già Bồ Tát Giới” sở y “Giới Phẩm” trong “Bồ Tát Địa” – “Du Già Sư Địa Luận”, do Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ giảng năm 2010, tại tu viện Quảng Hương Già Lam

 “Bồ tát đạo là gì?

“Là con đường của những người khởi hành bằng nguyện lực bồ đề. Bồ đề là trí năng tỉnh thức, là khả năng phân tích thế giới quanh ta. Nhận thức lý sinh diệt của vạn hữu, thân và tâm, cái gì là thật, cái gì là giả

“Bồ tát đạo là con đường định hướng bằng bồ đề nguyện, bước đi bằng bồ đề hành

“Bồ tát hành bồ đề, là biết an trụ – phòng hộ, có năng lực biết vượt qua chướng ngại để giải thoát. Đó là sự tu học – thực tập bồ tát giới, làm lợi lạc bồ đề nguyện và bồ đề hành, đạt đến cứu cánh giải thoát – quả vị giác ngộ – bồ đề

“Bồ tát tại gia thể hiện hành vi thiện sĩ, quy y Phật thừa, thành tựu bốn pháp:

– Không xả bồ đề tâm

– Khuyến khích người phát bồ đề tâm

– Không xả đại bi

–  Hướng đến mục đích đại thừa

“Bồ tát tại gia, sống trong tục đế mà thực hành hạnh giải thoát, không thoái thất bồ đề phần – tự tại vô nhiểm mà đạt pháp tối thắng”

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂMBài khác nên xem

LỄ KHAI PHÁP KHÓA TU HỌC DU-GIÀ BỒ-TÁT GIỚI

Huệ Quang GĐPTVN

Cấp cứu – Băng bàn tay – Bàn chân bằng khăn tay

datthinh

BHD GĐPT Bình Định: Khai Khóa Bậc Lực năm 2018 – Lễ thọ cấp của HTr được tân thăng

Huệ Quang GĐPTVN