Hội đồng tu học (BHD Cam Ranh) họp triển khai Phật sự.

Hình0158

Để chuẩn bị cho lễ “tổng khai khóa các bậc học trường kỳ của HTr và ĐS năm học 2015″, sáng ngày 08 tháng 3 năm 2015, Hội đồng tu học (thuộc BHD Cam Ranh) đã tổ chức phiên họp để triển khai các Phật sự:

1. Tổng kết tình hình tu học năm 2014.

2. Thảo luận Đề án phương thức tổ chức tu học và nhân sự bảo huynh, trợ khóa năm 2015.

3. Các công việc chuẩn bị cho lễ “Tổng khai khóa” vào ngày 05/4/2014 (17/2 Ất Mùi)

Tham dự phiên họp gồm có chị Trưởng ban và các anh chị Thường vụ BHD Cam Ranh; quý anh chị Ủy viên và phụ tá Ủy viên các ngành Thanh, Thiếu, Oanh; quý anh chị nguyên là Bảo huynh, Trợ khóa các bậc học HTr năm 2014.

Hình0159 Hình0161 Hình0162 Hình0163 Hình0164 Hình0165 Hình0166 Hình0167 Hình0168 Hình0169 Hình0170 Hình0171 Hình0172 Hình0173 Hình0174 Hình0179 Hình0180 Hình0181 Hình0182 Hình0183 Hình0184 Hình0186 Hình0188 Hình0189 Hình0191 Hình0192 Hình0196 Hình0199 Hình0202 Hình0203 Hình0204Hình0205VP.BHD.GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong tỉnh nhân mùa Phật đản PL 2562

Tâm Lễ

Trại họp bạn “Lục Hòa” Ngành Thanh GĐPT Việt Nam Liên Miền Liễu Quán – Khuông Việt – Vạn Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Ninh Thuận: Lớp Rèn Luyện Kỹ Năng Huynh Trưởng Cầm Đoàn

Huệ Quang GĐPTVN