Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam cung kính đảnh lễ

Đại lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ TỊNH tôn sư giác linh

Ca Caz

Pháp tạng truyền lưu nguồn cam lộ

từng cơn mưa Pháp nhuận Ta bà

chồi non dược thảo hóa thành dụ

Tùng địa dũng xuất hiện hằng sa

 

Bài khác nên xem

Pháp thoại của Hòa thượng Thái Hòa với Trại sinh Huyền Trang Tây Nam Phần

phuocthanh

Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam họp mặt các BHD Tỉnh, Thị trên toàn quốc

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ năm 2016

phuocthanh