Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam cung kính đảnh lễ

Đại lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ TỊNH tôn sư giác linh

Ca Caz

Pháp tạng truyền lưu nguồn cam lộ

từng cơn mưa Pháp nhuận Ta bà

chồi non dược thảo hóa thành dụ

Tùng địa dũng xuất hiện hằng sa

 

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa Tàn – Tinh Thần Trại Mạc

ducquang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 2/2021

Tâm Lễ

Lễ Hiệp Kỵ năm 2015 của GĐPT Cam Ranh (Phần 2)

Huệ Quang GĐPTVN