BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tín – Tập (niên khóa 2016)

Ngày 26.3.2017, tại Đại Hùng Bửu Điện chùa Phước Long (TP.Cam Ranh), BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức lễ thọ Cấp cho 03 HTr cấp Tập và 01 HTr cấp Tín được tân thăng trong niên khóa 2016.

Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Không, trụ trì chùa Phước Long, thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh. HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD, thân lâm chủ tọa. Cùng sự tham dự của quý anh-chị thành viên BHD.GĐPT Cam Ranh; quý Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các GĐPT trực thuộc.

Lễ thọ Cấp diễn ra trang nghiêm, đầy đủ tiết thứ khoa nghi. Dưới đây là những hình ảnh diễn tiến của buổi lễ.

Thượng tọa chứng minh niêm hương bạch Phật, khai kệ “Thủ Lăng Nghiêm”

Cử bài ca Sen Trắng – Phút tưởng niệm tiền nhân hữu công.

Tuyên đọc các Quyết định tân thăng cấp Tập, cấp Tín niên khóa 2016

HTr thọ Cấp dâng lời phát nguyện – Đảnh lễ Tam Bảo

Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh công nhận lời phát nguyện của các HTr thọ Cấp.

Anh Trưởng ban, Chị Phó Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh gắn Cấp hiệu cho HTr tân thăng.

Thượng tọa chứng minh ban đạo từ

Tụng “Tứ hoằng thệ nguyện – Tam quy – Hồi hướng”

Thực hiện: Nhóm phóng viên Trang nhà gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Biên Hoà tổ chức Hội thảo Hành Chánh

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh

KHẤP BÁO: Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu Viên tịch

phuocthanh