Hòa thuận với anh chị em – Bạn bè

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Em suy nghĩ :

–   Vì sao em cần hòa thuận với anh chị em, bạn bè ?

–   Thái độ hòa thuận được thể hiện qua các biểu hiện gì ?

–   Em cần cư xử với anh chị em ra sao ? Cách nói năng phải như thế nào ? Hành động, việc làm gì biểu hiện sự hòa thuận ?

2.  Em cần nhớ :

Hòa thuận là một thái độ, cử chỉ tốt đẹp, cần thiết trong quan hệ anh chị em, bạn bè. Em phải hòa thuận trong cư xử, lời nói, việc làm.

a.  Cư xử :

Đối với anh chị, em phải kính trọng, vâng lời. Với em út, em phải thương yêu, nhường nhịn, tha thứ. Với bạn bè, em phải quan tâm chân tình.

b.  Lời nói:

Đối với anh chị, em phải nói lời lễ phép, thưa gửi tử tế. Với các em, em phải dùng lời từ hòa, nhã nhặn, ôn tồn. Với bạn bè phải hòa nhã.

c.  Việc làm :

Anh bảo em nghe, chị bảo em theo. Sẵn sàng làm việc khi anh chị yêu cầu. Đối với em mình, chỉ nên giao những việc vừa khả năng, không dùng quyền lực bắt ép. Với bạn bè, em luôn đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ.

Hòa thuận với anh chị em tạo được không khí gia đình ấm cúng, hạnh phúc

Em luôn nhớ :

Anh em như  thể tay chân,

Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.

 

Bài khác nên xem

Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh đản Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (PL.2565 – DL.2021)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức thi vượt bậc các bậc học HTr năm 2013

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn Tổ Chức Khóa Tu Bát Quan Trai Lần II-2013

ducquang